Novembris püsis tööstustoodangu tootmine kasvutrendis

pressiteade nr 3

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta novembris 5% rohkem toodangut kui 2013. aasta novembris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid vähenes mäetööstuses.

2014. aasta jaanuarist alates on töötleva tööstuse toodang varasema aasta sama kuuga võrreldes kasvanud. Kui septembris toodeti töötlevas tööstuses 7% ja oktoobris 4% rohkem toodangut kui 2013. aasta samadel kuudel, siis novembris 6%. Toodang ületas 2013. aasta novembri taseme pooltes tööstusharudes. Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist elektroonikaseadmete tootmise kasv, kus toodang suurenes üle kolmandiku; puittooteid valmistati 7% ja metalltooteid 9% rohkem. Toodang vähenes mööbli, kemikaalide ja ehitusmaterjali tootmises.

Välisturule müüdi novembris 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2013. aasta novembriga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 6% ja müük kodumaisele turule 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2014. aasta novembris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 2% rohkem toodangut kui oktoobris.

2013. aasta novembriga võrreldes toodeti elektrit 2% vähem ja soojust 14% rohkem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2014 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise
kuuga sesoonselt
korrigeeritud andmetela
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU 1,5 2,3 4,9
Energeetika 1,1 2,6 4,2
Mäetööstus -12,5 -13,9 -12,1
Töötlev tööstus 2,0 3,3 6,1
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 0,7 31,4 35,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 0,1 4,9 7,3
toiduainete tootmine -0,2 -0,7 0,9
metalltoodete tootmine 5,3 5,3 8,9
elektriseadmete tootmine 7,9 -0,7 2,9
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 0,2 -5,9 -2,8
mööblitootmine -0,9 -6,1 -2,7
mootorsõidukite tootmine 1,9 -3,4 -0,8
ehitusmaterjali tootmine -1,1 -3,2 -0,7
masinate ja seadmete tootmine 4,0 -2,0 1,4
kütteõlide tootmine -12,3 13,2 13,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks; elektrienergia ja soojuse tootmine ning toodanguindeks).