Novembris kaubavahetus vähenes

pressiteade nr 7

Kaupade eksport kahanes 2014. aasta novembris 1% ja import 3% võrreldes 2013. aasta novembriga, teatab Statistikaamet. Ekspordi kahanemist mõjutas enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning mehaaniliste masinate väljaveo vähenemine Venemaale.

Novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 74 miljonit eurot, mis oli 25 miljonit eurot väiksem kui 2013. aasta novembris.

2014. aasta novembris eksporditi Eestist kõige enam elektriseadmeid (23% Eesti koguekspordist), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (12%) ning mineraalseid tooteid (11%). Ekspordi kahanemist 2013. aasta novembriga võrreldes mõjutas oluliselt mehaaniliste masinate (langus 16 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 11 miljonit eurot) väljaveo vähenemine. Enim kasvas elektriseadmete ja mineraalsete toodete väljavedu.

Kõige rohkem imporditi 2014. aasta novembris Eestisse elektriseadmeid (21% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (11%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Enim kahanes 2013. aasta novembriga võrreldes transpordivahendite (langus 25 miljonit eurot), mineraalsete toodete (langus 23 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 16 miljonit eurot) sissevedu. Enim kasvas elektriseadmete, keemiatööstuse toodete ja tooraine sissevedu.

Ekspordi sihtriikide seas oli 2014. aasta novembris esikohal Rootsi (viiendik Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (14%) ja Läti (9%). Enim kahanes 2013. aasta novembriga võrreldes eksport SRÜ riikidesse (langus 52 miljonit eurot). SRÜ riikidest vähenes eksport enim Venemaale (langus 47 miljonit eurot), kuhu eksporditi vähem kõiki kaupu v.a keemiatööstuse toorainet ja tooteid. Eksport vähenes veel Lätti (11 miljonit eurot), Soome (10 miljonit eurot) ja Saksamaale (6 miljonit eurot). Lätti viidi vähem tekstiili ja tekstiiltooteid ning transpordivahendeid. Soome eksporditi vähem mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning metalli ja metalltooteid. Saksamaale eksporditi vähem puitu ja puittooteid. Enim suurenes eksport Rootsi ja Hollandisse.

Kõige rohkem veeti 2014. aasta novembris kaupu sisse Soomest (16% Eesti koguimpordist), Rootsist (11%) ja Saksamaalt (11%). 2013. aasta novembriga võrreldes kahanes kaupade sissevedu enim Suurbritanniast (30 miljonit eurot ehk 53%), Leedust (28 miljonit eurot) ja Saksamaalt (11 miljonit eurot). Impordi langust Suurbritanniast mõjutasid enim mehaaniliste seadmete ja kange alkoholi sisseveo vähenemine. Leedust veeti vähem sisse mineraalseid tooteid (sh mootorkütust). Saksamaalt vähenes meditsiiniseadmete ja mineraalsete toodete sissevedu. SRÜ riikidest vähenes enim kaupade sissevedu Venemaalt (15 miljonit eurot). Venemaalt imporditi vähem mineraalseid tooteid. Kaupade sissevedu suurenes enim Poolast, Soomest ja Rootsist.

Võrreldes 2014. aasta oktoobriga vähenes novembris eksport 10% ja import 14%.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–november, 2013–2014
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2013 2014 muutus, % 2013 2014 muutus, % 2013 2014
KOKKU 11 399,8 11 161,3 -2 12 781,8 12 559,9 -2 -1 381,8 -1 398,6
Jaanuar 1 129,3 907,1 -20 1 163,4 1 013,5 -13 -34,1 -106,3
Veebruar 960,7 922,5 -4 1 081,7 1 040,4 -4 -121,0 -117,8
Märts 1 006,8 1 022,7 2 1 143,9 1 189,8 4 -137,1 -167,1
Aprill 1 081,7 1 028,2 -5 1 227,4 1 168,8 -5 -145,7 -140,6
Mai 1 115,7 1 016,0 -9 1 205,8 1 145,6 -5 -90,1 -129,6
Juuni 973,8 983,0 1 1 160,9 1 139,3 -2 -187,0 -156,3
Juuli 941,9 993,5 5 1 146,7 1 144,0 0 -204,8 -150,4
August 1 001,6 969,0 -3 1 112,7 1 059,3 -5 -111,0 -90,3
September 1 031,6 1 108,5 7 1 144,8 1 241,7 8 -113,2 -133,2
Oktoober 1 097,9 1 165,0 6 1 236,0 1 297,7 5 -138,1 -132,7
November 1 058,8 1 045,7 -1 1 158,5 1 120,0 -3 -99,7 -74,2
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2014
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus, % Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 045,7 100 -1 KOKKU 1 120,0 100 -3
EL28 761,0 73 3 EL28 932,1 83 -4
EA18 407,9 39 -2 EA18 539,4 48 -2
SRÜ 99,6 10 -34 SRÜ 75,5 7 -19
1.Rootsi 211,7 20 12 1.Soome 177,0 16 12
2.Soome 147,2 14 -6 2.Rootsi 127,3 11 16
3.Läti 98,9 9 -10 3.Saksamaa 125,6 11 -8
4.Venemaa 86,3 8 -35 4.Läti 104,4 9 -2
5.Leedu 52,6 5 -5 5.Poola 99,5 9 23
6.Saksamaa 46,8 4 -11 6.Leedu 82,8 7 -25
7.Norra 43,8 4 -8 7.Venemaa 66,5 6 -18
8.USA 37,1 4 4 8.Hiina 40,0 4 58
9.Holland 34,3 3 90 9.Holland 36,2 3 -2
10.Taani 27,3 3 28 10.Itaalia 28,2 3 -3
Eksport ja import kaubajaotise järgi, november 2014
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln
eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 045,7 100 -1 1 120,0 100 -3 -74,2
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 122,1 12 -8 123,5 11 -12 -1,4
Mineraalsed tooted (V) 117,4 11 6 125,4 11 -16 -8,0
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 52,2 5 5 93,4 8 6 -41,2
Kummi- ja plasttooted (VII) 32,0 3 -4 60,3 5 2 -28,4
Puit ja puittooted (IX) 98,9 9 3 33,3 3 -2 65,6
Paber ja pabertooted (X) 27,8 3 3 23,0 2 6 4,8
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 25,3 2 -27 47,6 4 -6 -22,3
Metall ja metalltooted (XV) 65,7 6 -7 82,3 7 -2 -16,5
Mehaanilised masinad (84) 70,4 7 -18 101,8 9 -6 -31,4
Elektriseadmed (85) 239,6 23 19 236,5 21 24 3,1
Transpordivahendid (XVII) 51,9 5 -15 96,0 9 -21 -44,1
Mitmesugused tööstustooted (XX) 82,5 8 -2 28,6 3 -9 53,9
Muu 59,8 6 -16 68,0 7 -16 -8,2

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.