Piimatoodang suurenes viiendat aastat järjest

pressiteade nr 11

Esialgsetel andmetel toodeti 2014. aastal 799 300 tonni piima, mis oli 4% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, kuid piimatoodang lehma kohta suurenes.

Pärast väikest langust 2009. aastal, on piimatoodang igal aastal võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

31. detsembril 2014 oli Eestis 264 800 veist, sealhulgas 95 100 piimalehma. Varasema aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 1% rohkem, kuid piimalehmade arv on vähenenud 3%. Piimalehmade arv on viimase kümnendi jooksul olnud langustrendis, vahepeal nende arv stabiliseerus, kuid 2014. aastal hakkas taas langema. Samas keskmine piimatoodang lehma kohta on pidevalt suurenenud. 2014. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 8206 kilogrammi ehk 216 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 360 000 siga ning 90 100 lammast ja kitse. Sigu oli samapalju kui 2013. aastal samal ajal, lambaid ja kitsi oli 4% rohkem.

2014. aastal toodeti 196,4 miljonit muna, mida oli 3% enam kui aasta varem. Majapidamistes tapeti või müüdi tapaks 118 300 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang suurenes aastaga 1%. Seejuures veise- ja linnulihatoodang suurenes, sea-, lamba- ja kitselihatoodang vähenes.

Diagramm: Piimatoodang lehma kohta, 1994–2014

Täpsem teave:

Eve Valdvee
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 6259 397

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.