2014. aastal tööstustoodang kasvas

pressiteade nr 15

Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted 2014. aastal 2% rohkem toodangut kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Töötlevas tööstuses suurenes toodang 4%, kuid energeetikas ja mäetööstuses vähenes ligi 6%.

Kogu 2014. aasta jooksul püsis töötleva tööstuse toodang eelmise aasta sama kuuga võrreldes mõõdukas kasvus. Suurenesid nii eksport kui ka müük kodumaisele turule.

2014. aastal ületas toodang eelmise aasta taseme kahes kolmandikus tööstusharudest. Positiivselt mõjutasid toodangu kasvu suurema osatähtsusega tööstusharud — elektroonikaseadmete tootmine kasvas 7%, puidutöötlemine 8% ja toiduainete tootmine 4%. Suurenes ka metalltoodete, elektrimasinate, mootorsõidukite, kütteõlide ning masinate ja seadmete tootmine. Toodang vähenes keemiatoodete, mööbli ja ehitusmaterjalide tootmises.

Toodangu kasv 2014. aastal põhines peamiselt ekspordi suurenemisel. Välisturule müüdi 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. Nii eksport kui ka nõudlus kodumaisel turul kasvasid 2013. aastaga võrreldes ligi 2%.

2014. aasta detsembris suurenes tööstustoodang 2013. aasta detsembriga võrreldes 8%, sealhulgas töötleva tööstuse toodang 7%. Detsembris toodeti 23% rohkem elektrit ja 13% soojust kui 2013. aasta detsembris.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2014. aasta detsembris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 1% vähem toodangut kui novembris.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksid Euroopa Liidu riikides

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, 2014 ja detsember 2014
(protsenti)
Tegevusala 2014. aasta
võrreldes 2013.
aastaga
Detsember 2014
muutus võrreldes eelmise
kuuga sesoonselt
korrigeeritud andmetelb
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU 2,0 -1,2 10,4 7,7
Energeetika -5,9 -3,1 17,9 16,1
Mäetööstus -5,5 9,0 2,4 0,2
Töötlev tööstus 3,7 -1,4 9,6 6,7
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 7,4 -11,9 30,6 26,9
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 7,9 3,9 12,8 10,3
toiduainete tootmine 4,2 -0,2 4,3 2,7
metalltoodete tootmine 2,5 -7,5 15,2 11,4
elektriseadmete tootmine 0,8 5,0 28,0 23,4
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -7,1 -3,6 5,3 2,0
mööblitootmine -3,8 -1,5 -4,5 -7,8
mootorsõidukite tootmine 2,2 4,4 7,9 5,1
ehitusmaterjali tootmine -1,0 -0,7 -1,3 -3,8
masinate ja seadmete tootmine 5,8 -6,2 6,5 2,9
kütteõlide tootmine 8,0 -5,6 -7,1 -7,1

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks; elektrienergia ja soojuse tootmine).