Veebruaris vähenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

pressiteade nr 41

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2015. aasta veebruaris 177 000 turisti, mis on 1% vähem kui 2014. aasta veebruaris, teatab Statistikaamet. Vähenes välis- ja suurenes siseturistide arv.

Majutusettevõtetes peatus 93 000 välisturisti, mis oli 9% vähem kui eelmise aasta veebruaris. Välisturistide arv kahanes peamiselt Venemaalt ja Soomest saabunud turistide arvu vähenemise tõttu. Soome turistide arv, mis moodustas veebruaris 52% majutusteenuseid kasutanud välisturistide koguarvust, kahanes 9%. Venemaalt saabus 42% vähem turiste kui eelmise aasta veebruaris. Seda vähenemist ei suutnud kompenseerida ka paljudest Euroopa riikidest saabunud turistide arvu kasv. 2014. aasta veebruariga võrreldes suurenes Läti ja Leedu turistide arv vastavalt 26% ja 4%. Samuti saabus rohkem turiste Suurbritanniast, Saksamaalt ja Norrast. Ligi kolmandiku võrra rohkem saabus turiste Aasia riikidest.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 84 000, mida oli 10% rohkem kui eelmise aasta veebruaris. 59% siseturistidest olid puhkusereisil ja 24% tööreisil. Harju maakonnas peatus 30%, Pärnu maakonnas 16% ja Ida-Viru ning Valga maakonnas kummaski 10% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Harju, Valga ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes peatus rohkem siseturiste kui eelmise aasta veebruaris, Pärnu maakonnas jäi siseturistide arv mullusele tasemele.

Veebruaris pakkus külastajatele teenust 892 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 000 tuba ja 41 000 voodikohta. Täidetud oli 36% tubadest ja 28% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 32 eurot ning oli 2014. aasta veebruariga võrreldes 2 eurot kallim. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem Harju maakonnas, kus ööpäev majutusettevõttes maksis 37 eurot. Pärnu maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 24 eurot, Tartu maakonnas 29 eurot ja Ida-Viru maakonnas 30 eurot.

Majutamine piirkonniti, veebruar 2015
Majutamine Kokku Eesti Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 892 175 56 94 246 321
Toad 18 304 8 002 1 085 1 231 3 876 4 110
Voodikohad 40 530 16 854 2 267 2 954 8 619 9 836
Tubade täitumus, % 36 47 37 24 29 26
Voodikohtade täitumus, % 28 37 30 17 24 20
Majutatud 176 512 98 871 10 511 8 940 27 519 30 671
Ööbimised 320 007 172 979 18 906 14 073 58 891 55 158
Eesti elanikud 132 453 37 162 12 972 11 113 33 416 37 790
väliskülastajad 187 554 135 817 5 934 2 960 25 475 17 368
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 32 37 30 30 23 26

Statistika aluseks on aruanne „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.03.2015. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 21 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.