I kvartalis majandus kasvas

pressiteade nr 52

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2015. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 1,2%, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kahanes 2015. aasta I kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,3% ja kasvas võrreldes 2014. aasta I kvartaliga 1,8%.

Esialgsetel andmetel panustas I kvartalis majanduse kasvu enim töötlev tööstus, peamiselt elektroonikaseadmete, mineraalsete toodete tootmise ja puidutöötlemise toel. Töötleva tööstuse lisandväärtus sõltub olulisel määral toodangu väljaveost. Kogumajanduse kaupade väljavedu suurenes I kvartalis hinnamõjusid arvesse võttes 3% peamiselt elektroonikakaupade ja mineraalsete toodete ekspordi kasvu toel. Samal ajal suurenes kogumajanduse kaupade sissevedu 1%.

I kvartalis mõjutasid SKP kasvu oluliselt ka neto-tootemaksud. Jooksevhindades suurenes käibemaksu ning kütuse- ja tubakaaktsiisi laekumine, samas laekus alkoholiaktsiisi eelmise aasta I kvartaliga võrreldes vähem. Ühtlasi vähenesid ka subsiidiumite väljamaksed.

2015. aasta I kvartalis pidurdas Eesti majanduskasvu enim transpordi tegevusala lisandväärtuse vähenemine.

Diagramm: SKP, kaupade ekspordi ja impordi reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Ainult tootmise meetodil koostatava majanduskasvu esialgse hinnangu arvutuste aluseks on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide põhjal laekunud info ja Statistikaameti statistikatööde andmed. Seetõttu võib esialgne hinnang erineda SKP täpsustatud näitajast, mis koostatakse kvartali andmete põhjal tarbimise, tootmise ja sissetulekute meetodil. 2015. aasta I kvartali täpsustatud SKP avaldab Statistikaamet 9. juunil.

Täpsem teave:

Annika Laarmaa
Juhtivstatistik-metoodik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9353