Mais majutusettevõtetes peatunud turistide arv vähenes

pressiteade nr 77

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2015. aasta mais 268 000 turisti, mis oli 2% vähem kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Vähenes välis- ja suurenes siseturistide arv.

Majutusettevõtetes peatus 183 000 välisturisti ehk 6% vähem kui eelmise aasta mais. Peamised turismipartnerriigid on jätkuvalt naaberriigid – Soome, Venemaa ja Läti, kust saabus pool majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Soome turistide arv vähenes neljandat kuud järjest, Venemaa turistide arv on vähenenud tänavu kõigil viiel kuul. Mais vähenes Soome ja Venemaa turistide arv majutusettevõtetes vastavalt 6% ja 27%. Läti turistide arv suurenes 9%. Eesti turismi teistest peamistest partnerriikidest saabus eelmise aasta maiga võrreldes rohkem turiste Leedust (3%) ja Suurbritanniast (11%), vähem turiste saabus Saksamaalt (4%) ja Rootsist (6%). Aasia riikidest saabus turiste 2014. aasta maiga võrreldes 28% rohkem.

32% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Siseturiste peatus majutusettevõtetes 86 000, mida oli 6% rohkem kui eelmise aasta mais. 59% siseturistidest olid puhkusereisil ja 28% tööreisil. 30% siseturistidest peatus Harju maakonna, 13% Pärnu maakonna ja 12% Tartu maakonna majutusettevõtetes. Nende maakondade majutusettevõtetes peatus ka rohkem siseturiste kui eelmise aasta mais.

Mais pakkus külastajatele teenust 1089 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 45 000 voodikohta. Täidetud oli 45% tubadest ja 35% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 36 eurot ning jäi mullusele tasemele. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem Harju maakonnas, kus ööpäev majutusettevõttes maksis 41 eurot. Pärnu maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 31 eurot ja Tartu maakonnas 32 eurot.

Majutamine piirkonniti, mai 2015
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 1 089 200 58 108 367 356
Toad 19 774 8 202 1 086 1 360 4 895 4 231
Voodikohad 45 101 17 461 2 278 3 331 11 534 10 497
Tubade täitumus, % 45 65 38 25 33 29
Voodikohtade täitumus, % 35 52 32 20 26 21
Majutatud 268 407 160 108 11 333 12 463 45 531 38 972
Ööbimised 485 184 279 019 22 698 20 543 94 456 68 468
Eesti elanikud 137 737 39 754 11 578 12 889 35 413 38 103
väliskülastajad 347 447 239 265 11 120 7 654 59 043 30 365
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 36 41 29 30 29 28

Statistika aluseks on aruanne „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.06.2015. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 19 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.