Septembris jätkus kaubavahetuse kahanemine

pressiteade nr 120

Kaupade eksport vähenes 2015. aasta septembris 10% ja import 9% võrreldes eelmise aasta septembriga, teatab Statistikaamet. Selle aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes vähenes eksport 3% ja import 5% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.

Septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 146 miljonit eurot.

Kõige enam eksporditi septembris elektriseadmeid (19% Eesti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%), mitmesuguseid tööstustooteid (10%) ning puitu ja puittooteid (10%). Enim kahanes elektriseadmete (79 miljoni euro võrra), mineraalsete toodete (28 miljoni euro võrra) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (27 miljoni euro võrra) eksport. Eelmise aasta septembriga võrreldes suurenes enim mitmesuguste tööstustoodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu (vastavalt 24 miljoni ja 18 miljoni euro võrra).

Kõige rohkem imporditi septembris Eestisse elektriseadmeid (18% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Impordi vähenemist mõjutas enim mineraalsete toodete ning elektriseadmete sisseveo kahanemine (vastavalt 64 miljoni ja 62 miljoni euro võrra). Samas suurenes transpordivahendite ja mehaaniliste masinate sissevedu (kumbki 15 miljoni euro võrra).

Ekspordi sihtriikide seas oli septembris esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (17%) ja Läti (11%).Enim vähenes eksport Venemaale ja Rootsi (vastavalt 67 miljoni ja 40 miljoni euro võrra). Eksporti Venemaale mõjutas enim keemiatööstuse tooraine ja toodete ning mehaaniliste masinate väljaveo kahanemine ning eksporti Rootsi elektriseadmete väljaveo kahanemine. Eksport kasvas enim Alžeeriasse ja Kuveiti (vastavalt 17 miljoni ja 7 miljoni euro võrra), kuhu viidi põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (teravilja).

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%) ja Leedust (10%). Enim kahanes kaupade import Soomest, Rootsist ja Venemaalt (vastavalt 37 miljoni, 26 miljoni ja 23 miljoni euro võrra). Soomest ja Venemaalt vähenes mineraalsete toodete ning Rootsist elektriseadmete sissevedu. Samas suurenes enim kaupade import Leedust (15 miljoni euro võrra).

Tänavu üheksa kuu kokkuvõttes kahanes eksport võrreldes 2014. aasta sama perioodiga jooksevhindades 256 miljoni euro ja import 463 miljoni euro võrra. Ekspordi ja impordi langust on mõjutanud enim mineraalsete toodete, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning elektriseadmete kaubavahetuse kahanemine.

Riikide arvestuses on eksport langenud enim Venemaale, Belgiasse ja Lätti. Import on kõige rohkem kahanenud Soomest, Saksamaalt ja Suurbritanniast.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–september, 2014–2015
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2014 2015 muutus, % 2014 2015 muutus, % 2014 2015
Jaanuar 907,1 921,8 2 1 019,8 962,4 -6 -112,7 -40,6
Veebruar 924,8 860,5 -7 1 049,9 1 008,9 -4 -125,1 -148,5
Märts 1 022,9 1 053,5 3 1 202,2 1 202,3 0 -179,3 -148,8
Aprill 1 027,6 1 034,7 1 1 181,3 1 124,5 -5 -153,7 -89,8
Mai 1 014,0 957,2 -6 1 155,9 1 041,6 -10 -141,9 -84,4
Juuni 985,0 1 006,7 2 1 154,8 1 161,3 1 -169,8 -154,6
Juuli 993,7 942,0 -5 1 157,1 1 099,2 -5 -163,4 -157,2
August 967,9 921,4 -5 1 060,2 1 027,8 -3 -92,3 -106,4
September 1 106,6 995,4 -10 1 251,0 1 141,5 -9 -144,5 -146,1
9 kuud kokku 8 949,6 8 693,1 -3 10 232,2 9 769,6 -5 -1 282,7 -1 076,5
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2015
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import,mln eurot Osatähtsus ,% Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 995,4 100 -10 KOKKU 1 141,5 100 -9
EL-28 757,5 76 -5 EL-28 970,9 85 -7
EA-19 475,5 48 -2 EA-19 679,5 60 -6
SRÜ 73,7 7 -49 SRÜ 52,8 5 -34
1. Rootsi 183,0 18 -18 1. Soome 160,2 14 -19
2. Soome 168,8 17 0 2. Saksamaa 139,8 12 3
3. Läti 108,8 11 -4 3. Leedu 112,2 10 15
4. Venemaa 64,6 6 -51 4. Rootsi 106,6 9 -19
5. Leedu 63,2 6 10 5. Läti 94,9 8 -5
6. Saksamaa 50,9 5 -4 6. Poola 84,4 7 -14
7. Norra 44,5 4 5 7. Holland 60,9 5 -26
8. Taani 33,6 3 12 8. Hiina 48,6 4 -7
9. Suurbritannia 27,4 3 10 9. Venemaa 43,6 4 -34
10. USA 25,9 3 -32 10. Suurbritannia 31,0 3 0
Eksport ja import kaubajaotise järgi, september 2015
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 995,4 100 -10 1 141,5 100 -9 -146,1
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 120,6 12 17 124,4 11 -4 -3,7
Mineraalsed tooted (V) 67,0 7 -30 92,8 8 -41 -25,8
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 44,9 5 -38 91,9 8 -15 -47,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 33,5 3 -4 66,4 6 4 -33,0
Puit ja puittooted (IX) 99,4 10 3 35,0 3 0 64,4
Paber ja pabertooted (X) 25,7 3 -10 24,9 2 9 0,8
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,0 3 -10 58,1 5 -2 -27,0
Metall ja metalltooted (XV) 69,6 7 -20 93,8 8 -4 -24,2
Mehaanilised masinad (84) 77,5 8 -4 117,1 10 14 -39,5
Elektriseadmed (85) 193,7 19 -29 211,0 18 -23 -17,3
Transpordivahendid (XVII) 58,9 6 5 107,7 9 16 -48,7
Mitmesugused tööstustooted (XX) 102,2 10 30 35,0 3 17 67,2
Muu 71,4 7 5 83,6 9 3 -12,1

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.10.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.10.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.