III kvartalis kasvas majandus 0,5%

pressiteade nr 121

12.11 on parandatud 11.11 avaldatud pressiteadet "III kvartalis kasvas majandus 0,5%". Palume lugeda õigeks punasega märgitud andmed.

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2015. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 0,5%, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas 2015. aasta III kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 0,5%, kuid kahanes eelmise kvartaliga võrreldes 0,5%.

Esialgsetel andmetel panustas majanduskasvu enim kinnisvaraalane tegevus. Tavapäraselt Eesti majanduskasvu vedavate tööstuse ja kaubanduse tegevusalade panus SKP-sse jäi nullilähedaseks.

Neto-tootemaksud mõjutasid III kvartalis SKP kasvu positiivselt. Jooksevhindades suurenesid nii käibe- kui ka aktsiisimaksude laekumised, samas vähenesid subsiidiumite väljamaksed.

Kogumajanduse kaupade väljavedu vähenes võrreldes 2014. aasta III kvartaliga hinnamõjusid arvesse võttes 6%. Samuti langes kogumajanduse kaupade sissevedu, olles reaalarvestuses 4% väiksem kui eelmise aasta samas kvartalis.

Diagramm: SKP, kaupade ekspordi ja impordi reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Majanduskasvu esialgne hinnang arvutatakse ainult tootmise meetodil. Arvutuste aluseks on Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsioonide info ja hinnangu koostamise hetkeks laekunud Statistikaameti erinevate statistikatööde andmed. Seetõttu võib esialgne hinnang erineda SKP täpsustatud näitajast, mis koostatakse vastava kvartali andmete põhjal tarbimise, tootmise ja sissetulekute meetodil.

2015. aasta III kvartali täpsustatud SKP avaldab Statistikaamet 9. detsembril.

Täpsem teave:

Annika Laarmaa
Juhtivstatistik-metoodik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9353