Oktoobris tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 128

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta oktoobris 2% vähem toodangut kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes nii energeetikas ja mäetööstuses kui ka töötlevas tööstuses.

Kui 2015. aasta alguses töötleva tööstuse toodang võrreldes eelmise aasta sama kuuga kasvas, siis aasta teises pooles pöördus kasv languseks. Augustis toodeti töötlevas tööstuses 2%, septembris 4% ja oktoobris 0,2% vähem toodangut kui mullu samal ajal. Oktoobris põhjustas toodangu mahu vähenemist eelkõige langus elektroonikaseadmete, metall- ja keemiatoodete ning ehitusmaterjali tootmises. Elektroonikaseadmete 25% languse põhjuseks oli eelmise aasta oktoobri kõrge võrdlusbaas. Üle poole töötleva tööstuse tööstusharudest ei saavutanud eelmise aasta oktoobri mahtu. Kuigi mõningates suurema osatähtsusega tööstusharudes (puittoodete, elektriseadmete, mööbli ja mootorsõidukite tootmine) toodang suurenes, ei korvanud see teiste tööstusharude tootmise vähenemist.

Välisturule müüdi oktoobris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel vähenes 2014. aasta oktoobriga võrreldes toodangu müük ekspordiks 8% ja müük kodumaisele turule 6%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2015. aasta oktoobrisi tööstuses kokku 1% rohkem toodangut kui septembris, sealhulgas töötlevas tööstuses 4% rohkem.

2014. aasta oktoobriga võrreldes toodeti elektrit 21% ja soojust 4% vähem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2015 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,9 -4,6 -2,1
Energeetika -6,0 -14,9 -13,7
Mäetööstus -2,7 -9,7 -7,9
Töötlev tööstus 3,7 -3,0 -0,2
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -7,2 -27,4 -25,3
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 1,5 6,8 9,3
toiduainete tootmine 2,3 -0,6 0,8
metalltoodete tootmine -2,6 -9,7 -6,4
elektriseadmete tootmine 2,7 5,6 9,6
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 10,9 -13,8 -11,1
mööblitootmine 1,0 5,4 9,3
mootorsõidukite tootmine 15,8 15,3 18,3
ehitusmaterjali tootmine -7,5 -12,6 -10,4
masinate ja seadmete tootmine 4,5 10,2 14,0

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.11.2015, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.11.2015. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).