Oktoobris turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 135

Majutusettevõtetes peatus 2015. aasta oktoobris 251 000 sise- ja välisturisti ehk 5% rohkem kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Suurenes nii välis- kui ka siseturistide arv.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 158 000 välisturisti, mis oli 5% enam kui eelmise aasta oktoobris. Soomest, mis on jätkuvalt on Eesti peamine turismipartnerriik, saabus 80 000 turisti ehk pool majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Soome turistide arv, mis enamuse aastast on olnud langustrendis, suurenes 4%. Lätist ja Venemaalt saabus kummastki 8% välisturistidest. Läti turiste peatus majutusettevõtetes 24% enam ning Venemaa turiste 29% vähem kui mullu oktoobris. Endiselt suureneb Aasia riikidest saabunud turistide arv – oktoobris oli neid 48% enam kui aasta tagasi samal kuul. 77% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus Tallinnas. Populaarsuselt järgmised sihtkohad olid Pärnu ja Tartu linn, kus peatus vastavalt 7% ja 4% majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest.

37% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Siseturiste peatus majutusettevõtetes 92 000, mida oli 5% rohkem kui eelmise aasta oktoobris. 57% siseturistidest olid puhkusereisil ja 29% tööreisil. Harju maakonnas peatus 28%, Pärnu maakonnas 14% ning Tartu ja Ida-Viru maakonnas kummaski 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Oktoobris pakkus külastajatele teenust 971 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 19 000 tuba ja 43 000 voodikohta. Täidetud oli 46% tubadest ja 36% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis oktoobris keskmiselt 35 eurot ning oli euro võrra kallim kui eelmise aasta oktoobris. Ööpäeva maksumus oli Eesti keskmisest kõrgem Harju maakonnas, kus ööpäev majutusettevõttes maksis 42 eurot.

Majutamine piirkonniti, oktoober 2015
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 971 188 57 100 302 324
Toad 18 923 7 984 1 227 1 316 4 510 3 886
Voodikohad 42 903 16 902 2 770 3 262 10 379 9 590
Tubade täitumus, % 46 65 40 24 36 29
Voodikohtade täitumus, % 36 51 32 19 31 22
Majutatud 250 850 150 360 14 584 10 796 41 657 33 453
Ööbimised 477 034 266 239 27 300 18 709 99 948 64 838
Eesti elanikud 159 918 42 408 17 563 13 327 43 138 43 482
väliskülastajad 317 116 223 831 9 737 5 382 56 810 21 356
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 35 42 30 31 28 24

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.11.2015. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 22 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.