Novembris tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 2

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta novembris 6% vähem toodangut kui 2014. aasta novembris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes nii energeetikas ja mäetööstuses kui ka töötlevas tööstuses.

Kui 2015. aasta alguses töötleva tööstuse toodang võrreldes varasema aasta sama kuuga kasvas, siis aasta teises pooles pöördus kasv languseks. Septembris toodeti töötlevas tööstuses 4%, oktoobris 1% ja novembris 5% vähem toodangut kui mullu samal ajal. Novembris põhjustas toodangu mahu vähenemist eelkõige langus elektroonikaseadmete tootmises, kus 28% languse põhjuseks oli eelmise aasta novembri kõrge võrdlusbaas. Üle poole töötleva tööstuse tööstusharudest ei saavutanud eelmise aasta novembri mahtu. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang veel toiduainete, metalltoodete ning elektriseadmete tootmises. Toodang suurenes jätkuvalt puittoodete ja mööbli tootmises.

Välisturule müüdi novembris 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel vähenes 2014. aasta novembriga võrreldes toodangu müük ekspordiks 7% ja müük kodumaisele turule 5%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2015. aasta novembris tööstuses kokku 3% vähem toodangut kui oktoobris, sealhulgas töötlevas tööstuses 2% vähem.

2014. aasta novembriga võrreldes toodeti elektrit 18% ja soojust 15% vähem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2015 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -2,6 -3,8 -6,2
Energeetika -4,0 -17,0 -18,1
Mäetööstus -8,4 -5,0 -6,9
Töötlev tööstus -2,3 -1,9 -4,6
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -2,6 -25,7 -27,8
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -1,4 7,1 4,6
toiduainete tootmine -1,2 0,6 -0,9
metalltoodete tootmine 5,7 0,6 -2,9
elektriseadmete tootmine -4,3 -0,8 -4,4
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 8,5 2,1 -1,0
mööblitootmine 2,1 15,8 11,7
mootorsõidukite tootmine -11,2 2,6 0,1
ehitusmaterjali tootmine 7,5 -0,4 -2,8
masinate ja seadmete tootmine -7,2 -6,0 -9,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.12.2015, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.12.2015. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).