Novembris kaupade eksport vähenes

pressiteade nr 6

Kaupade eksport vähenes 2015. aasta novembris võrreldes 2014. aasta novembriga 4% ja import jäi samale tasemele, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas ekspordi langust mineraalsete toodete ja elektriseadmete väljaveo kahanemine.

2015. aasta novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 102 miljonit eurot, mis oli 35 miljoni euro võrra suurem kui 2014. aasta novembris.

Kõige enam eksporditi novembris elektriseadmeid (21% Eesti koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning puitu ja puittooteid (10%). Enim kahanes mineraalsete toodete (35 miljoni euro võrra) ning elektriseadmete (30 miljoni euro võrra) eksport. Mineraalsete toodete (sh bensiin, diisel, kütteõlid, gaas, elektrienergia) ekspordi kahanemist mõjutas nii koguseline kui ka rahaline väljaveo langus. Elektriseadmete kaubagrupis toimunud väljaveo kahanemist mõjutas peamiselt andmesideseadmete ekspordi vähenemine. 2014. aasta novembriga võrreldes suurenes enim mitmesuguste tööstustoodete ning tekstiili ja tekstiiltoodete väljavedu (vastavalt 10 miljoni ja 6 miljoni euro võrra).

Kõige rohkem imporditi novembris Eestisse elektriseadmeid (18% koguimpordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%), mehaanilisi masinaid (10%), transpordivahendeid (10%) ning mineraalseid tooteid (10%). Võrreldes 2014. aasta novembriga kahanes enim elektriseadmete ning mineraalsete toodete sissevedu (vastavalt 27 miljoni ja 18 miljoni euro võrra). Elektriseadmete impordi vähenemist mõjutas andmesideseadmete osade sisseveo kahanemine. Mineraalsete toodete impordi vähenemist mõjutas oluliselt nafta hinna langus.

Ekspordi sihtriikide seas oli novembris esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Läti (10%). Enim vähenes eksport Rootsi, USA-sse ja Hispaaniasse (vastavalt 25 miljoni, 17 miljoni ja 14 miljoni euro võrra). Rootsi ja Hispaaniasse eksporditi vähem elektriseadmeid ning USA-sse kütuseid. Eksport kasvas enim Soome ja Leetu (vastavalt 13 miljoni ja 7 miljoni euro võrra), kuhu eksporditi enam elektriseadmeid.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%), Lätist (9%), Leedust (9%) ja Rootsist (9%). Enim kahanes kaupade import Poolast (11 miljoni euro võrra), Soomest ja Venemaalt (mõlemast 10 miljoni euro võrra). Poolast vähenes elektriseadmete ning Soomest ja Venemaalt mineraalsete toodete sissevedu. Samas suurenes enim kaupade import Leedust (17 miljoni euro võrra).

Võrreldes 2015. aasta oktoobriga kahanes novembris kaupade eksport 1% ja import 3% võrra.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–november, 2014–2015
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2014 2015 muutus, % 2014 2015 muutus, % 2014 2015
KOKKU 11 166,4 10 716,5 -4 12 660,8 12 014,6 -5 -1 494,4 -1 298,0
Jaanuar 907,1 921,7 2 1 019,8 963,2 -6 -112,7 -41,5
Veebruar 924,8 859,8 -7 1 049,9 1 009,5 -4 -125,1 -149,6
Märts 1 022,9 1 053,9 3 1 202,2 1 203,8 0 -179,3 -149,9
Aprill 1 027,6 1 034,2 1 1 181,3 1 124,9 -5 -153,7 -90,6
Mai 1 014,0 956,7 -6 1 155,9 1 041,4 -10 -141,9 -84,6
Juuni 985,0 1 004,6 2 1 154,8 1 153,9 0 -169,8 -149,3
Juuli 993,7 940,0 -5 1 157,1 1 096,2 -5 -163,4 -156,2
August 967,9 922,2 -5 1 060,2 1 021,7 -4 -92,3 -99,6
September 1 106,6 992,6 -10 1 251,0 1 144,0 -9 -144,5 -151,4
Oktoober 1 166,2 1 019,4 -13 1 310,8 1 142,7 -13 -144,6 -123,3
November 1 050,6 1 011,3 -4 1 117,8 1 113,2 0 -67,1 -101,9
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2015
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 011,3 100 -4 KOKKU 1 113,2 100 0
EL-28 751,5 74 -2 EL-28 941,3 85 1
EA-19 474,2 47 2 EA-19 665,0 60 2
SRÜ 87,4 9 -12 SRÜ 68,0 6 -10
1. Rootsi 186,5 18 -12 1. Soome 168,4 15 -5
2. Soome 160,9 16 9 2. Saksamaa 124,8 11 -2
3. Läti 104,0 10 3 3. Läti 104,3 9 0
4. Venemaa 72,4 7 -16 4. Leedu 101,3 9 20
5. Leedu 59,2 6 13 5. Rootsi 98,1 9 -2
6. Saksamaa 51,4 5 8 6. Poola 80,2 7 -12
7. Norra 41,1 4 -6 7. Venemaa 57,0 5 -14
8. Holland 40,7 4 12 8. Holland 55,1 5 -9
9. Taani 29,0 3 6 9. Hiina 38,0 3 -5
10. Suurbritannia 27,7 3 10 10. Suurbritannia 37,8 3 42
Eksport ja import kaubajaotise järgi, november 2015
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 011,3 100 -4 1 113,2 100 0 -101,9
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 117,8 12 -4 121,4 11 -1 -3,6
Mineraalsed tooted (V) 82,6 8 -30 106,7 10 -15 -24,1
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 49,4 5 -5 88,1 8 -4 -38,7
Kummi- ja plasttooted (VII) 32,6 3 3 62,9 6 6 -30,2
Puit ja puittooted (IX) 100,3 10 2 34,7 3 7 65,6
Paber ja pabertooted (X) 32,0 3 17 25,8 2 12 6,2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31,5 3 22 51,0 5 8 -19,5
Metall ja metalltooted (XV) 70,3 7 5 83,8 8 -3 -13,5
Mehaanilised masinad (84) 70,9 7 -1 112,4 10 6 -41,5
Elektriseadmed (85) 211,4 21 -12 199,5 18 -12 12,0
Transpordivahendid (XVII) 54,9 5 6 111,1 10 9 -56,2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 91,9 9 12 35,9 3 25 56,0
Muu 65,5 7 7 79,9 6 19 -14,4

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.12.2015, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.12.2015. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 18 tööpäevaga.

Seoses novembri kaubavahetuse andmete kehva laekumisega oli Statistikaamet sunnitud andmekogumisperioodi pikendama ning edasi lükkama väliskaubanduse pressiteate ja statistika andmebaasi tabelite avaldamisaja. Uus avaldamisaeg on 13. jaanuar (avaldamiskalendris varem väljakuulutatud aeg oli 11. jaanuar).

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.