Ehitushinnaindeks 2015. aastal tõusis

pressiteade nr 8

Ehitushinnaindeks tõusis 2015. aastal 2014. aasta keskmisega võrreldes 0,5%, teatab Statistikaamet.

Tööjõud kallines 2014. aastaga võrreldes 2,9%, masinate kasutamine odavnes 0,8% ja materjalide hinnad 0,7%.

2015. aasta IV kvartalis oli ehitushinnaindeksi muutus III kvartaliga võrreldes -0,1% ja 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes 0,7%. 2015. aasta III kvartaliga võrreldes mõjutas indeksit kõige enam materjalide odavnemine, mis andis kvartalimuutusest üle poole. 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes andis tööjõu kallinemine indeksi tõusust üle kolmveerandi.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks jäi 2015. aastal 2014. aasta keskmisega võrreldes samale tasemele, sealhulgas kallines tööjõud 2,3%, masinate kasutamine odavnes 2,3% ja materjalide hinnad langesid 1,4%.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus oli 2015. aasta IV kvartalis III kvartaliga võrreldes -0,1% ja 2014. aasta IV kvartaliga võrreldes -0,2%.

Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitistegruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned. Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel. Otsekuludes arvestatavad ressursid jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.
Ehitushinnaindeksi muutus, IV kvartal 2015
  III kvartal 2015 – IV kvartal 2015, % IV kvartal 2014 – IV kvartal 2015, %
KOKKU -0,1 0,7
tööjõud 0,4 3,7
ehitusmasinad -0,5 -1,9
ehitusmaterjal -0,3 -0,7
Eramuindeks 0,1 0,5
Korruselamuindeks 0,1 -0,4
Tööstushooneindeks -0,5 0,9
Ametihooneindeks 0,0 0,9
Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus, IV kvartal 2015
  III kvartal 2015 – IV kvartal 2015, % IV kvartal 2014 – IV kvartal 2015, %
KOKKU -0,1 -0,2
tööjõud 0,4 2,5
ehitusmasinad -0,5 -3,1
ehitusmaterjal -0,3 -1,9

Täpsem teave:

Ülo Paulus
Juhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9242

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (IV kvartal 2015 ja 2015. aasta).