2015. aastal tööstustoodang kahanes

pressiteade nr 14

Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted 2015. aastal 2% vähem toodangut kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes nii energeetikas ja mäetööstuses kui ka töötlevas tööstuses.

Kui 2015. aasta alguses töötleva tööstuse toodang võrreldes eelmise aasta sama kuuga kasvas, siis aasta teises pooles pöördus kasv languseks. 2015. aastal kokku toodeti töötlevas tööstuses 1% vähem toodangut kui 2014. aastal. Toodang ei saavutanud varasema aasta taset rohkem kui pooltes tööstusharudes. Negatiivselt mõjutasid toodangu kasvu suurema osatähtsusega tööstusharud: elektroonikaseadmete tootmine vähenes 4%, keemiatoodete tootmine 12% ja ehitusmaterjali tootmine 5%. Kuigi paljudes suurema osatähtsusega tööstusharudes (puit- ja metalltoodete, elektriseadmete, mööbli ja mootorsõidukite tootmine) toodang suurenes, ei korvanud see teiste väiksemate tööstusharude tootmise vähenemist.

2015. aastal vähenesid nii eksport kui ka müük kodumaisele turule. Välisturule müüdi 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. Nii eksport kui ka nõudlus kodumaisel turul vähenesid 2014. aastaga võrreldes ligi 2%.

Tööpäevadega korrigeeritud andmetel vähenes tööstustoodang 2015. aasta detsembris 2014. aasta detsembriga võrreldes 9%, sealhulgas töötleva tööstuse toodang 7%. Detsembris toodeti elektrit 23% ja soojust 16% vähem kui 2014. aasta detsembris.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2015. aasta detsembris tööstuses kokku 3% vähem toodangut kui novembris, sealhulgas töötlevas tööstuses 2% vähem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksid Euroopa Liidu riikides

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, 2015 ja detsember 2015
(protsenti)
Tegevusala 2015. aasta võrreldes 2014. aastaga Detsember 2015
muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetelb muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelc
KOKKU -2,2 -3,0 -6,5 -8,8
Energeetika -13,4 -5,6 -20,1 -21,1
Mäetööstus -4,7 1,0 -11,9 -13,6
Töötlev tööstus -0,6 -2,3 -3,9 -6,5
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -3,6 5,5 -8,7 -11,3
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 7,0 1,0 4,5 2,1
toiduainete tootmine 0,1 0,8 1,1 -0,4
metalltoodete tootmine 0,8 -11,8 -8,4 -11,5
elektriseadmete tootmine 3,1 8,9 5,4 1,5
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -12,4 -10,0 -8,7 -11,5
mööblitootmine 7,1 -2,4 13,2 9,2
mootorsõidukite tootmine 6,2 6,9 4,5 1,9
ehitusmaterjali tootmine -5,1 3,5 4,5 2,0
masinate ja seadmete tootmine 1,7 3,1 6,9 3,3

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.01.2016, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.01.2016. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 10 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks; elektrienergia ja soojuse tootmine).