Mullu Eesti kaubavahetuse vähenemine jätkus

pressiteade nr 16

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest, teatab Statistikaamet. Kaubavahetus on kahanenud kolm viimast aastat ning 2015. aastal oli langus suurim.

Kaupade eksport kahanes 2015. aastal 2014. aastaga võrreldes 4% ja kaupade import 5%. Eelnevate aastate võrdluses vähenes eksport nii 2013. kui ka 2014. aastal 2% ja import 1%. Enim mõjutas 2015. aasta suuremat langust mineraalsete toodete (mootorikütused, põlevkivikütteõli, elektrienergia) ja elektriseadmete (andmesideseadmed) kaubavahetus.

Kaubavahetuse puudujääk oli 1,4 miljardit eurot, mis oli 249 miljonit eurot väiksem kui 2014. aastal. Kaubavahetuse bilanss oli positiivne puidu ja puittoodete, mitmesuguste tööstustoodete, elektriseadmete ning paberi ja pabertoodete kaubajaotistes. Suurim ülejääk kaubavahetuses oli Rootsi, Norra ja USA-ga ning suurim puudujääk Saksamaa, Poola ja Leeduga.

2015. aastal oli Euroopa Liidu riikide osatähtsus kaupade ekspordis 75% ja impordis 83%. Võrreldes varasema aastaga suurenes eksport Euroopa Liitu 3%, kuid import jäi samale tasemele.

Peamised ekspordi sihtriigid olid 2015. aastal Rootsi (19% Eesti koguekspordist), Soome (16%) ja Läti (10%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning mitmesuguseid tööstustooteid (sh mööbel),Soome elektriseadmeid ning metalli ja metalltooted,Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim vähenes eksport Venemaale (412 miljoni euro võrra), Belgiasse (113 miljoni euro võrra) ja Lätti (96 miljoni euro võrra). Venemaale eksporditi vähem mehaanilisi masinaid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, Belgiasse viidi vähem mineraalseid tooteid ning Lätti keemiatööstuse tooraineid ja tooteid. Enim suurenes eksport Hollandisse, Leetu ja Suurbritanniasse.

Kõige rohkem imporditi 2015. aastal kaupu Soomest (14% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%), Lätist (9%) ja Leedust (9%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid, Lätist põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning Leedust mineraalseid tooteid. Enim vähenes kaupade sissevedu Soomest (200 miljoni euro võrra), Saksamaalt (134 miljoni euro võrra) ja Venemaalt(97 miljoni euro võrra). Kaupade sissevedu suurenes enim Leedust ja Hispaaniast.

2015. aastal eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid (21% Eesti koguekspordist), puitu ja puittooted (10%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Ekspordi vähenemine oli peamiselt tingitud mineraalsete toodete (langus 245 miljonit eurot), elektriseadmete (langus 165 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 76 miljonit eurot) väljaveo kahanemisest. Enim kasvas mitmesuguste tööstustoodete ning puidu ja puittoodete väljavedu.

2015. aastal imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid (18% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (11%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Impordi vähenemist mõjutas enim mineraalsete toodete (langus 361 miljonit eurot), elektriseadmete (langus 206 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (langus 86 miljonit eurot) sisseveo kahanemine. Samas suurenes transpordivahendite ja mitmesuguste tööstustoodete import.

2015. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Võrreldes 2014. aasta detsembriga jäi eksport samale tasemele ja import kahanes 3%.

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.01.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.01.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga.
Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2014–2015
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2014 2015 muutus, % 2014 2015 muutus, % 2014 2015
KOKKU 12 082,6 11 628,8 -4 13 775,5 13 072,9 -5 -1 692,8 -1 444,1
Jaanuar 907,1 921,6 2 1 019,8 962,8 -6 -112,7 -41,2
Veebruar 924,8 859,9 -7 1 049,9 1 009,6 -4 -125,1 -149,7
Märts 1 022,9 1 052,3 3 1 202,2 1 204,4 0 -179,3 -152,1
Aprill 1 027,6 1 034,4 1 1 181,3 1 124,9 -5 -153,7 -90,4
Mai 1 014,0 957,7 -6 1 155,9 1 040,8 -10 -141,9 -83,2
Juuni 985,0 1 004,4 2 1 154,8 1 156,7 0 -169,8 -152,3
Juuli 993,7 944,2 -5 1 157,1 1 096,3 -5 -163,4 -152,1
August 967,9 919,3 -5 1 060,2 1 017,4 -4 -92,3 -98,0
September 1 106,6 988,5 -11 1 251,0 1 140,7 -9 -144,5 -152,2
Oktoober 1 166,2 1 020,6 -12 1 310,8 1 141,0 -13 -144,6 -120,4
November 1 050,6 1 010,5 -4 1 117,8 1 102,3 -1 -67,1 -91,8
Detsember 916,4 915,4 0 1 114,6 1 075,9 -3 -198,2 -160,5
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2015
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aastaga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aastaga, %
KOKKU 11 628,8 100 -4 KOKKU 13 072,9 100 -5
EL-28 8 742,6 75 0 EL-28 10 819,1 83 -5
EA-19 5 466,2 47 -2 EA-19 7 699,4 59 -5
SRÜ 916,2 8 -33 SRÜ 874,0 7 -13
1. Rootsi 2 184,6 19 0 1. Soome 1 894,5 14 -10
2. Soome 1 860,7 16 1 2. Saksamaa 1 448,9 11 -8
3. Läti 1 203,0 10 -7 3. Leedu 1 226,3 9 7
4. Venemaa 774,2 7 -35 4. Läti 1 143,3 9 -2
5. Leedu 679,1 6 7 5. Rootsi 1 110,8 8 -7
6. Saksamaa 607,8 5 4 6. Poola 962,6 7 -7
7. Norra 480,7 4 2 7. Venemaa 755,6 6 -11
8. Holland 374,8 3 15 8. Holland 720,9 6 -7
9. USA 363,5 3 -20 9. Hiina 519,2 4 7
10. Taani 334,7 3 5 10. Suurbritannia 351,8 3 -21
Eksport ja import kaubajaotise järgi, 2015
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 11 628,8 100 -4 13 072,9 100 -5 -1 444,1
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 139,7 10 -6 1 394,8 11 -6 -255,2
Mineraalsed tooted (V) 1 089,8 9 -18 1 405,1 11 -20 -315,4
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 548,8 5 -9 1 085,8 8 -2 -537,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 381,6 3 -2 710,8 5 -2 -329,1
Puit ja puittooted (IX) 1 149,4 10 4 399,8 3 1 749,6
Paber ja pabertooted (X) 323,7 3 -1 271,5 2 3 52,2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 350,4 3 -7 585,6 5 -8 -235,2
Metall ja metalltooted (XV) 841,1 7 -4 1 030,0 8 -6 -188,9
Mehaanilised masinad (84) 844,6 7 -5 1 332,0 10 1 -487,3
Elektriseadmed (85) 2 476,7 21 -6 2 369,2 18 -8 107,5
Transpordivahendid (XVII) 690,3 6 6 1 217,6 9 3 -527,4
Mitmesugused tööstustooted (XX) 1 012,7 9 12 349,5 3 8 663,2
Muu 780,2 7 1 921,0 7 2 -141,1

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (2015. aasta ja detsember). Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.