Jaanuaris jäi tööstustoodangu maht eelmise aasta tasemele

pressiteade nr 25

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta jaanuaris sama palju toodangut kui eelmise aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes töötlevas tööstuses ja mäetööstuses, kuid suurenes energeetikas.

Jaanuaris toodeti töötlevas tööstuses 2% vähem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Toodangu mahu vähenemist põhjustas eelkõige elektroonika- ja metalltoodete tootmise langus. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang jaanuaris veel toiduainete ja ehitusmaterjalide tootmises. Toodangu langus ei olnud laiapõhjaline – enam kui pooled tööstusharud ületasid jaanuaris eelmise aasta taset. Kuigi paljudes suurema osatähtsusega tööstusharudes (puit- ja keemiatoodete, masinate ja seadmete, mööbli ja mootorsõidukite tootmine) toodang suurenes, ei korvanud see teiste tööstusharude tootmise vähenemist.

Välisturule müüdi jaanuaris 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta jaanuariga võrreldes vähenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 11% ja müük kodumaisele turule 2%. Ekspordi vähenemise peamiseks põhjustajaks oli samuti elektroonikaseadmete müügi langus.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta jaanuaris tööstuses kokku 5% rohkem toodangut kui 2015. aasta detsembris, sealhulgas töötlevas tööstuses 1% rohkem.

2015. aasta jaanuariga võrreldes toodeti elektrit 11% ja soojust 25% rohkem. Tootmise suurenemise põhjuseks oli energiatarbimise kasv mullusest jahedama välistemperatuuri tõttu.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2016
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 4,9 -2,6 -0,2
Energeetika 31,4 16,1 17,4
Mäetööstus -10,1 -26,9 -25,4
Töötlev tööstus 1,4 -4,4 -1,7
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -2,6 -23,7 -21,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 0,3 3,7 6,2
toiduainete tootmine -3,8 -2,2 -0,4
metalltoodete tootmine 1,7 -10,6 -7,4
elektriseadmete tootmine -6,1 -3,2 0,5
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 16,0 7,7 10,8
mööblitootmine 2,4 0,7 4,4
mootorsõidukite tootmine 2,8 7,8 10,5
ehitusmaterjali tootmine -1,1 -3,1 -0,7
masinate ja seadmete tootmine 9,5 15,5 19,4

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.02.2016, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.02.2016. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).