Jaanuaris vähenes kaupade eksport kümnendiku võrra

pressiteade nr 28

Kaupade eksport kahanes 2016. aasta jaanuaris võrreldes eelmise aasta jaanuariga 11%, kuid kaupade import kasvas 2%, teatab Statistikaamet.

Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 825 miljoni euro väärtuses ning imporditi Eestisse 983 miljoni euro eest. Viimati oli kaupade eksport väiksem viis aastat tagasi 2011. aasta jaanuaris. Kaubavahetuse puudujääk oli 158 miljonit eurot (2015. aasta jaanuaris 42 miljonit eurot).

Jaanuaris olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Rootsi (osatähtsus 20%), Soome (16%) ja Läti (10%). Eksport vähenes enamikesse peamistesse sihtriikidesse, kõige enam Rootsi ja USA-sse (vastavalt 29 miljoni ja 17 miljoni euro võrra).

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, mehaanilisi masinaid ja mitmesuguseid tööstustooteid. Jaanuaris vähenes enim elektriseadmete (sh andmesideseadmed) ja mineraalsete toodete (sh mootorikütused) väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas jaanuaris ekspordist 69%. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga vähenes Eesti päritoluga kaupade eksport 12%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli Eesti kümnest peamisest ekspordi sihtriigist suurim Rootsi (87%) ja Soome (78%) ning väikseim Venemaale (16%) eksporditud kaubas. Eesti päritolu kaubad on Eestis toodetud ja töödeldud kaubad.

Jaanuaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (osatähtsus 14%), Leedust (12%) ja Saksamaalt (11%). Võrreldes eelmise aasta jaanuariga kasvas kõige enam import Leedust (39 miljonit eurot) ja Lätist (14 miljonit eurot). Samal ajal vähenes enim import Venemaalt (23 miljonit eurot).

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi masinaid. Enim suurenes transpordivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu. Samas vähenes oluliselt elektriseadmete sissevedu.

Võrreldes möödunud aasta detsembrit käesoleva aasta jaanuariga, kahanes kaupade eksport 10% ja import 9%.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2013–2016

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, jaanuar 2016
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 825,2 100 -11 KOKKU 982,8 100 2
EL28 650,9 79 -8 EL28 829,6 84 7
Euroala19 385,7 47 -8 Euroala19 594,6 61 8
EL välised riigid 174,3 21 -20 EL välised riigid 153,2 16 -19
1. Rootsi 164,2 20 -15 1. Soome 139,2 14 0
2. Soome 131,8 16 0 2. Leedu 115,7 12 51
3. Läti 85,8 10 -11 3. Saksamaa 105,4 11 11
4. Leedu 48,1 6 -1 4. Läti 94,9 10 18
5. Saksamaa 46,9 6 -3 5. Rootsi 93,2 9 13
6. Venemaa 35,7 4 -9 6. Poola 69,3 7 -7
7. Norra 35,4 4 -14 7. Holland 60,5 6 -15
8. Poola 33,6 4 31 8. Venemaa 43,6 4 -34
9. Taani 33,4 4 2 9. Hiina 43,5 4 1
10. USA 27,3 3 -38 10. Suurbritannia 22,9 2 8
Eksport ja import kaubajaotise järgi, jaanuar 2016
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 825,2 100 -11 982,8 100 2 -157,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 68,1 8 -16 98,0 10 4 -29,8
Mineraalsed tooted (V) 63,1 8 -36 132,7 14 14 -69,6
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 36,4 4 -6 83,4 8 4 -47,0
Kummi- ja plasttooted (VII) 25,3 3 -2 49,2 5 4 -23,9
Puit ja puittooted (IX) 95,2 12 5 27,2 3 -4 68,0
Paber ja pabertooted (X) 24,5 3 -5 19,8 2 -2 4,7
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 26,5 3 -4 47,6 5 7 -21,1
Metall ja metalltooted (XV) 48,0 6 -31 71,1 7 -12 -23,1
Mehaanilised masinad (84) 78,7 10 50 96,1 10 14 -17,3
Elektriseadmed (85) 172,9 21 -25 179,3 18 -14 -6,4
Transpordivahendid (XVII) 48,7 6 -1 92,9 9 25 -44,2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 79,1 10 0 24,4 2 5 54,6
Muu 58,4 6 9 61,0 7 -2 -2,6

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.02.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.02.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga.

Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet igakuiselt Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.