Valitsus kinnitas järgmise viie aasta statistikatööd

pressiteade nr 32

Täna, 17. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu. 2016. aastal teeb Statistikaamet 158 statistikatööd, mille kogumaksumus on 6,5 miljonit eurot.

„Statistikaprogramm põhineb tarbijate vajadustel,“ märkis Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup. „Tarbijate vajadusi esindavad statistikaprogrammi koostamisel avaliku huvi esindajad, kelleks on põhiliselt ministeeriumid ja erialaliidud,“ selgitas Oopkaup ja lisas, et avaliku huvi esindajad seisavad hea selle eest, et nende valdkonnas oleks olemas kvaliteetne riiklik statistika, mida on vaja Eesti elu edendamiseks ja riiklikul tasemel otsuste langetamiseks.

Statistikaamet kasutab statistikatööde tegemisel eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudesse kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat statistikat. 67% statistikatööde puhul kasutab Statistikaamet andmekogude andmeid.

2016. aastal esitab Statistikaametile andmeid ligi 40 000 ettevõtet ja asutust ehk 39% Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja asutustest. Andmeesitajailt kogutakse andmeid küsimustikega. Et andmeesitajate koormust ühtlasemalt jaotada, kasutatakse võimaluse korral valikuuringuid, kus andmeid esitab ainult osa uuringu sihtrühmast. Samuti koordineeritakse uuringute valimeid nii, et eri uuringute valimid ei kattuks. „Viimase viie aasta jooksul on Äriregistris registreeritud äriühingute arv kasvanud kolmandiku ja tegutsevate äriühingute arv ligi veerandi,“ selgitas Oopkaup. „Samal ajal pole Statistikaametile andmeid esitavate aruandekohustuslaste arv tänu valikuuringute ja andmekogude kasutamisele suurenenud,“ lisas ta.

Nullbürokraatia algatusest välja kasvanud Aruandlus 3.0 projekti raames vaadatakse järgnevatel aastatel üle maksustamiseks ja statistika tegemiseks kogutavate andmete eesmärk ja koosseis ning luuakse võimalus andmete turvaliseks edastamiseks ettevõtete kasutuses oleva majandustarkvara kaudu. 2016. aastal analüüsib Statistikaamet Aruandlus 3.0 projekti raames riigis kogutavaid palgastatistika näitajaid, et selgitada välja, kas lisaks andmekogude andmetele on võimalik kasutada ka alternatiivseid andmeallikaid ning vähendada ettevõtjatelt küsitavate andmete esitamise koormust.

Diagramm: Registreeritud, tegutsevad ja andmeesituskohustusega äriühingud, 2010–2016

Ettevõtted, asutused ja organisatsioonid saavad info selle kohta, mis küsimustikke neil 2016. aastal esitada tuleb Statistikaamet veebilehelt. Samad küsimustikud on neile kuvatud ka Statistikaameti elektroonilises andmekogumiskanalis eSTAT.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790