Veebruaris tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 39

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta veebruaris 2% vähem toodangut kui eelmise aasta veebruaris, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses, kuid suurenes töötlevas tööstuses.

Veebruaris toodeti töötlevas tööstuses 1% rohkem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Toodangu mahu suurenemist põhjustas eelkõige puittoodete, elektriseadmete ja mööbli tootmine. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – kolm neljandikku tööstusharudest ületasid veebruaris eelmise aasta taset. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang jätkuvalt elektroonika- ja metalltoodete ning toiduainete tootmises.

Välisturule müüdi veebruaris 71% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta veebruariga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 2% ja müük kodumaisele turule 4%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta veebruaris tööstuses kokku sama palju toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses 5% rohkem.

2015. aasta veebruariga võrreldes toodeti elektrit 20% vähem ja soojust 2% rohkem. Elektritoodangu vähenemise põhjuseks oli omatoodangu osaline asendamine odavama importtoodanguga.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, veebruar 2016
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0,3 -1,0 -1,7
Energeetika -20,9 -12,0 -12,2
Mäetööstus 2,7 -18,6 -19,1
Töötlev tööstus 4,7 2,2 1,4
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 4,7 -12,2 -13,0
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 2,6 5,9 5,2
toiduainete tootmine 1,3 -0,6 -1,1
metalltoodete tootmine -2,6 -4,7 -5,6
elektriseadmete tootmine 8,3 13,9 12,7
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 1,9 18,5 17,5
mööblitootmine 4,7 13,8 12,6
mootorsõidukite tootmine 4,3 15,1 14,3
ehitusmaterjali tootmine 10,7 13,3 12,5
masinate ja seadmete tootmine -2,9 2,1 1,1

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.03.2016, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.03.2016. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 10 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).