Augustis majutusettevõtetes peatunud turistide arv kasvas

pressiteade nr 116

Augustis peatus Eesti majutusettevõtetes 417 000 sise- ja välisturisti, mida oli 6% enam kui eelmise aasta samal ajal, teatab Statistikaamet.

2016. aasta augustis kasutas majutusettevõtete teenuseid 24 000 turisti enam kui eelmise aasta samal kuul. Eelmise aasta augustiga võrreldes suurenes välis- ja siseturistide arv vastavalt 6% ja 5%. Välisturistid moodustasid ligi kaks kolmandikku turistide koguarvust. Kokku kasutas augustis majutusettevõtete teenuseid 256 000 välisturisti ehk 15 000 enam kui mullu augustis. 38% välisturistidest saabus Soomest, 10% Saksamaalt, 8% Venemaalt ja 7% Lätist. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 78% tuli Eestisse puhkama, 17% oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Välisturistid eelistasid enim Tallinna (63% majutatud välisturistidest), Pärnu linna (10%), Tartu linna (6%) ja Saare maakonna (5%) majutusettevõtteid.

Augustis peatus majutusettevõtetes 162 000 siseturisti, mis on 8000 turisti enam kui eelmise aasta augustis. Puhkusereisil oli 65% ja tööreisil 18% siseturistidest. Harju maakonnas peatus 20%, Pärnu maakonnas 15%, Ida-Viru maakonnas 9% ning Saare maakonnas 8% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Augustis pakkus külastajatele teenust 1311 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 23 000 tuba ja 55 000 voodikohta ehk 1300 voodikohta rohkem kui eelmise aasta augustis. Täidetud oli 56% tubadest ja 47% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 35 eurot, mis oli kahe euro võrra kallim kui aasta varem samal kuul. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 42 eurot, Pärnu maakonnas 36 eurot, Saare maakonnas 32 eurot ja Tartu maakonnas 30 eurot.

Majutamine piirkonniti, august 2016
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 1 311 230 73 132 492 384
Toad 22 961 8 590 1 548 1 776 6 493 4 554
Voodikohad 55 289 18 792 3 753 4 498 16 399 11 847
Tubade täitumus, % 56 75 45 39 47 43
Voodikohtade täitumus, % 47 64 40 37 40 34
Majutatud 417 242 201 616 23 608 28 010 96 389 67 619
Ööbimised 799 710 375 533 46 921 51 073 201 873 124 310
Eesti elanikud 300 085 58 836 27 984 38 146 94 249 80 870
väliskülastajad 499 625 316 697 18 937 12 927 107 624 43 440
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 35 42 27 22 33 25

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.09.2016. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 21 tööpäevaga.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.