Septembris kasvas eksport kiiremini kui import

pressiteade nr 122

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta septembris võrreldes eelmise aasta septembriga 13% ja import 2%, teatab Statistikaamet. Kolmandas kvartalis tervikuna kasvas eksport 7%.

Septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 62 miljonit eurot (2015. aasta septembris 161 miljonit eurot).

Septembris olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Rootsi (15% Eesti koguekspordist), Soome (15%) ja Läti (10%). Eksport kasvas enim Hollandisse, Mehhikosse ja Saksamaale (vastavalt 33 miljonit, 26 miljonit ja 16 miljonit eurot). Hollandisse eksporditi eelmise aasta septembriga võrreldes enam mineraalseid tooteid, Mehhikosse ja Saksamaale elektriseadmeid. Peamisse sihtriiki Rootsi kahanes eksport 13 miljoni euro võrra.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mitmesuguseid tööstustooteid. Väljaveo suurenemist mõjutas oluliselt mineraalsete toodete (sh mootoribensiin, põlevkiviõli), elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed) ning mehaaniliste masinate (sh tööstusseadmed) eksport. Vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas septembris 71% kogu ekspordist. Võrreldes eelmise aasta septembriga suurenes Eesti päritolu kaupade väljavedu kümnendiku ning re-eksport ehk välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu viiendiku. Eesti päritolu kaupade eksporti mõjutas enim mineraalsete toodete, elektriseadmete ja mehaaniliste masinate väljaveo suurenemine. Enim kahanes Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport.

Septembris imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%) Leedust (10%) ja Lätist (10%). Kõige rohkem kasvas import Hollandist, Venemaalt ja Tšehhist. Eelmise aasta septemberiga võrreldes veeti Hollandist rohkem sisse elektriseadmeid, Venemaalt mineraalseid tooteid ja Tšehhist elektriseadmeid. Enim kahanes import Soomest.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning transpordivahendeid. Enim mõjutas impordi kasvu transpordivahendite ning keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu. Enim kahanes mehaaniliste masinate sissevedu.

Tänavu III kvartalis kasvas eksport 7% ja import 1%, kvartali arvestuses kasvas eksport viimati nii palju 2012. aasta III kvartalis. Ekspordi kasvu võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga mõjutas enim elektriseadmete ja mineraalsete toodete suurem väljavedu. Riikide võrdluses suurenes III kvartalis väljavedu enim Mehhikosse, Rumeeniasse ja Hollandisse.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2016
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2015 2016 muutus, % 2015 2016 muutus, % 2015 2016
9 kuud kokku 8 646,6 8 817,4 2 9 800,1 10 012,3 2 -1 153,4 -1 194,9
I kvartal 2 829,3 2 775,3 -2 3 188,5 3 218,7 1 -359,2 -443,3
Jaanuar 917,7 823,8 -10 966,6 977,2 1 -48,9 -153,4
Veebruar 863,1 918,8 6 1 014,3 1 056,8 4 -151,2 -137,9
Märts 1 048,5 1 032,7 -2 1 207,6 1 184,7 -2 -159,1 -152,0
II kvartal 2 987,4 3 025,7 1 3 342,0 3 483,3 4 -354,6 -457,6
Aprill 1 031,1 1 048,3 2 1 129,3 1 205,6 7 -98,3 -157,3
Mai 955,9 998,3 4 1 044,7 1 147,5 10 -88,8 -149,2
Juuni 1 000,4 979,1 -2 1 168,0 1 130,2 -3 -167,5 -151,1
III kvartal 2 829,9 3 016,3 7 3 269,5 3 310,3 1 -439,7 -294,1
Juuli 935,5 891,1 -5 1 106,6 1 047,6 -5 -171,1 -156,5
August 913,9 1 021,3 12 1 021,6 1 096,6 7 -107,8 -75,3
September 980,5 1 103,9 13 1 141,3 1 166,1 2 -160,8 -62,3
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2016
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
Kokku 1 103,9 100 13 Kokku 1 166,1 100 2
EL-28 798,6 72 7 EL-28 988,6 85 2
EA-19 526,9 48 14 EA-19 692,5 59 2
EL välised riigid 305,3 28 30 EL välised riigid 177,5 15 4
1.Rootsi 169,7 15 -7 1.Soome 154,2 13 -5
2.Soome 167,1 15 1 2.Saksamaa 135,4 12 1
3.Läti 108,3 10 4 3.Leedu 117,3 10 1
4.Venemaa 73,9 7 15 4.Rootsi 111,2 10 3
5.Saksamaa 66,5 6 32 5.Läti 98,2 8 5
6.Leedu 63,7 6 5 6.Poola 82,1 7 -4
7.Holland 57,6 5 - 7.Holland 70,7 6 17
8.Norra 47,8 4 8 8.Venemaa 51,6 4 18
9.USA 29,7 3 16 9.Hiina 44,2 4 -9
10.Mehhiko 28,8 3 - 10.Suurbritannia 29,9 3 -7
Eksport ja import kaubajaotise järgi, september 2016
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 103,9 100 13 1 166,1 100 2 -160,8
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 100,9 9 -14 127,4 11 2 -6,6
Mineraalsed tooted (V) 108,9 10 82 93,1 8 0 -33,1
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 53,3 5 19 98,2 8 7 -46,9
Kummi- ja plasttooted (VII) 36,6 3 10 67,4 6 5 -30,9
Puit ja puittooted (IX) 104,1 9 7 37,4 3 8 63,2
Paber ja pabertooted (X) 28,6 3 12 26,1 2 8 1,3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 37,5 4 21 60,3 5 4 -27,1
Metall ja metalltooted (XV) 73,4 7 7 98,9 9 5 -25,0
Mehaanilised masinad (84) 92,2 8 16 103,5 9 -13 -39,9
Elektriseadmed (85) 226,2 20 18 206,8 18 -1 -16,1
Transpordivahendid (XVII) 69,5 6 16 126,1 11 16 -48,6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 98,4 9 -4 34,5 3 1 68,8
Muu 74,6 7 11 86,4 7 -1 -19,8

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.10.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.10.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet igakuiselt Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad statistika andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.