Oktoobri tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 131

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta oktoobris 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid vähenes mäetööstuses.

Oktoobris toodeti töötlevas tööstuses 2% rohkem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Pooled tööstusharud ületasid oktoobris eelmise aasta sama kuu mahtu. Toodangu mahu kasvu põhjustas eelkõige elektroonikaseadmete, elektrimasinate ja puittoodete tootmise suurenemine. Toodang suurenes ka ehitusmaterjali ning metalltoodete tootmises. Toodang vähenes mööbli- ja mootorsõidukite tootmises.

Välisturule müüdi oktoobris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta oktoobriga võrreldes vähenes korrigeerimata andmetel nii toodangu müük ekspordiks kui ka müük kodumaisele turule kumbki 1%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta oktoobris tööstuses kokku 1% vähem toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses jäi toodangu maht eelmise kuu tasemele.

2015. aasta oktoobriga võrreldes toodeti elektrit 38% ja soojust 13% rohkem.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2016
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0,8 2,0 4,6
Energeetika -0,7 29,8 31,1
Mäetööstus -1,0 -3,1 -1,1
Töötlev tööstus -0,1 -0,9 1,9
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 4,1 0,3 3,2
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 1,6 3,6 6,1
toiduainete tootmine 3,0 -1,6 -0,1
metalltoodete tootmine 7,5 -1,4 2,1
elektriseadmete tootmine 0,0 11,3 15,5
tekstiilitootmine -3,0 -3,4 -0,7
mööblitootmine -3,2 -7,9 -4,5
mootorsõidukite tootmine 0,1 -6,6 -4,4
ehitusmaterjali tootmine 3,1 16,3 19,3
masinate ja seadmete tootmine 2,4 -3,4 -0,1

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 15.11.2016, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.11.2016. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).