Oktoobris peatus majutusettevõtetes rohkem turiste kui aasta eest

pressiteade nr 139

Eesti majutusettevõtetes peatus 2016. aasta oktoobris 267 000 sise- ja välisturisti, mida oli 7% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet.

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud turistide arv 16 000 võrra. Välis- ja siseturiste oli vastavalt 6% ja 8% rohkem. Välisturistid moodustasid ligi kaks kolmandikku turistide koguarvust. Kokku kasutas 2016. aasta oktoobris majutusettevõtete teenuseid 167 000 välisturisti ehk 9000 turisti enam kui mullu oktoobris. 78% välisturistidest saabus Euroopa Liidu riikidest. Soomest saabus 50%, Lätist 8% ja Saksamaalt 4% majutatud välisturistidest. Venemaa turiste oli 9%. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 70% tuli Eestisse puhkama, 24% oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Välisturistid eelistasid enim Tallinna (74% majutatud välisturistidest), Pärnu linna (8%), Tartu linna (5%) ja Ida-Viru maakonna (3%) majutusettevõtteid.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 100 000 siseturisti, mis on 7500 turisti enam kui eelmise aasta oktoobris. Puhkusereisil oli 62% ja tööreisil 27% siseturistidest. Harju maakonnas peatus 30%, Pärnu maakonnas 16%, Tartu maakonnas 12% ja Ida-Viru maakonnas 9% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Oktoobris pakkus külastajatele teenust 983 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 45 000 voodikohta. Täidetud oli 46% tubadest ja 36% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 35 eurot, mis oli euro võrra odavam kui aasta varem samal ajal. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 40 eurot, Tartu ja Pärnu maakonnas 31 eurot ja Ida-Viru maakonnas 29 eurot.

Majutamine piirkonniti, oktoober 2016
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 983 205 55 108 303 312
Toad 19 846 8 437 1 204 1 620 4 616 3 969
Voodikohad 45 234 17 939 2 800 4 016 10 845 9 634
Tubade täitumus, % 46 62 40 22 38 32
Voodikohtade täitumus, % 36 51 33 19 30 22
Majutatud 267 297 159 056 14 933 12 138 45 522 35 648
Ööbimised 503 603 283 894 28 431 23 043 101 241 66 994
Eesti elanikud 170 878 49 312 16 180 17 310 45 464 42 612
väliskülastajad 332 725 234 582 12 251 5 733 55 777 24 382
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 35 40 29 29 31 28

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.11.2016. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 21 tööpäevaga. Statistikatöö „Majutustegevus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.