Mullu majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

pressiteade nr 16

Pressiteadet on parandatud 06.02.2017. Palume lugeda õigeks punasega märgitud andmed.

Majutusettevõtetes peatus 2016. aastal üle 3 miljoni sise- ja välisturisti, mis on 7% enam kui 2015. aastal, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.

2016. aastal kasutas majutusettevõtete teenuseid 1,3 miljonit siseturisti ja 2 miljonit välisturisti. 2015. aastaga võrreldes suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv kumbki 7%. 46% majutusettevõtetes peatunud välisturistidest saabus Soomest, 10% Venemaalt ja 7% Lätist. Võrreldes 2015. aastaga on Soome, Venemaa ja Läti turistide arv kasvanud vastavalt 5%, 8% ja 11%. Samuti saabus rohkem turiste Saksamaalt, Rootsist ja Leedust. Kogu aasta jooksul on suurenenud Aasia riikidest saabunud turistide arv. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 73% tuli Eestisse puhkama, 21% oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Eesti elanikest oli puhkusereisil 62% ja tööreisil 23%.

2016. aasta detsembris peatus majutusettevõtetes 255 000 sise- ja välisturisti, mis oli 9% rohkem kui 2015. aasta detsembris. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 151 000 välisturisti, mis oli 11% rohkem kui 2015. aasta detsembris. Rohkem turiste saabus nii naaberriikidest kui ka teistest Eesti turismi suurematest partnerriikidest – Saksamaalt, Leedust, Suurbritanniast ning Aasia riikidest. 41% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Siseturiste peatus majutusettevõtetes 104 000 ehk 8% rohkem kui 2015. aasta detsembris.

2016. aasta detsembris pakkus külastajatele teenust 908 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 19 000 tuba ja 43 000 voodikohta, millest oli täidetud vastavalt 42% ja 34%. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 37 eurot, mis jäi 2015. aasta detsembriga võrreldes samale tasemele.

Majutamine piirkonniti, detsember 2016
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 908 195 54 105 249 305
Toad 19 196 8 364 1 153 1 582 4 130 3 967
Voodikohad 42 953 17 789 2 443 3 947 9 332 9 442
Tubade täitumus, % 42 58 36 20 32 28
Voodikohtade täitumus, % 34 50 32 16 25 21
Majutatud 255 036 155 437 14 209 11 223 37 973 36 194
Ööbimised 455 309 278 017 24 452 19 672 71 788 61 380
Eesti elanikud 166 011 46 616 15 872 16 447 42 729 44 347
väliskülastajad 289 298 231 401 8 580 3 225 29 059 17 033
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 37 41 33 28 31 31

Esmapäeval, 6. veebruaril kell 9.30 toimub Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) pressihommik, kus Statistikaamet koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Eesti Turismifirmade Liiduga tutvustavad Eesti turismisektori arenguid 2016. aastal.

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.01.2017. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 18 tööpäevaga. Statistikatöö „Majutustegevus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Täpsem teave:
Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.