Statistikaamet otsib mobiilpositsioneerimise prooviuuringusse vabatahtlikke

pressiteade nr 71

Statistikaamet, Tartu Ülikooli geograafia osakond ja Positium LBS korraldavad mobiilpositsioneerimise prooviuuringu, mille eesmärk on välja selgitada, kas mobiilpositsioneerimise abil on võimalik täpsustada inimese elukohta.

„Statistikaamet tahab uurida suurandmete potentsiaali riikliku statistika tegemisel, aga järelduste tegemiseks on vaja piisaval hulgal andmeid,“ selgitas Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Sõstra. „Prooviuuringuga selgitame välja, kas mobiilpositsioneerimise andmed on abiks, kui näiteks inimese elukohaandmed ei ole andmekogudes ehk registrites korrektsed ning vajavad statistika tegemiseks täpsustamist,“ märkis Sõstra.

„Uuringu õnnestumiseks vajame 22. juuniks tuhandet vabatahtlikku, kes on nõus, et nende viimase 12 kuu kõnetoimingute asukohti analüüsitakse. Mobiilioperaator ei edasta analüüsiks kõne sisu,“ selgitas ta.

Uuringu käigus analüüsitakse inimese mobiilpositsioneerimise andmete alusel arvutatud elukoha ankurpunkti ja registritest saadud elukoha kaugust ning töötatakse välja mudel kõige tõenäolisema elukoha valikuks. Mudeli väljatöötamiseks jagatakse vabatahtlike osalejate andmed kahte ossa: esimest kasutatakse mudeli väljatöötamiseks ja teist mudeli katsetamiseks. Saadud tulemusi võrreldakse inimeste käest küsitud tegelike elukohtadega.

„Ootame osalema kõiki huvilisi, kes soovivad panustada tulevikustatistika jaoks innovaatilise metoodika väljatöötamisse,“ märkis Sõstra.

Mobiilpositsioneerimise prooviuuringus osalemiseks on vaja hiljemalt 22. juuniks täita ja allkirjastada nõusolekuleht, mille vormi ja rohkem infot uuringu kohta leiab Statistikaameti veebilehelt.

Kõigi uuringus osalenute vahel loositakse välja üks iPhone ja kümme akupanka.

Uuringu kokkuvõtte teeb Statistikaamet aasta lõpus.

Täpsem teave:

Kaja Sõstra
Osakonnajuhataja
Metoodika ja analüüsi osakond
Statistikaamet
Tel 625 8409