Augustis peatus majutusettevõtetes rohkem turiste

pressiteade nr 108

Eesti majutusettevõtetes peatus 2017. aasta augustis 435 000 sise- ja välisturisti, mida on 4% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet.

2017. aasta augustis kasutas majutusettevõtete teenuseid 18 000 turisti enam kui eelmise aasta augustis. Eelmise aastaga võrreldes suurenes välis- ja siseturistide arv vastavalt 3% ja 7%. Välisturistid hõlmasid 60% turistide koguarvust. Kokku kasutas augustis majutusettevõtete teenuseid 263 000 välisturisti. 78% välisturistidest saabus Euroopa Liidu riikidest, 8% Venemaalt ja 5% Aasia riikidest. 165 000 turisti ehk 63% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus Tallinna majutusettevõtetes. Populaarsuselt järgmised sihtkohad olid Pärnu ja Tartu, kus peatus vastavalt 10% ja 7% majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest. Saare maakonna majutusettevõtetes peatus 5% ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes 3% välisturistidest. Enamik (77%) välisturistidest oli puhkusereisil ja 17% tööreisil, ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus.  

40% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Augustis kasutas majutusettevõtete teenuseid 172 000 siseturisti, neist 67% olid puhkusereisil ja 18% tööreisil. Harju maakonnas peatus 21%, Pärnu maakonnas 13%, Tartu maakonnas 10% ning Ida-Viru ja Saare maakonnas kummaski 8% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Augustis pakkus külastajatele teenust 1357 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 24 000 tuba ja 56 000 voodikohta. Täidetud oli 55% tubadest ja 46% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 38 eurot ehk sama palju kui aasta varem samal kuul. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 46 eurot, Pärnu maakonnas 37 eurot, Ida-Viru maakonnas 32 eurot ning Saare ja Tartu maakonnas kummaski 31 eurot.

Majutamine piirkonniti, august 2017
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 1 357 238 69 137 520 393
Toad 23 678 8 712 1 444 1 819 6 572 5 131
Voodikohad 56 370 19 124 3 417 4 627 16 470 12 732
Tubade täitumus, % 55 74 46 37 47 42
Voodikohtade täitumus, % 46 64 42 35 38 34
Majutatud 435 240 208 225 23 029 28 695 99 021 76 270
Ööbimised 801 927 379 139 44 481 49 486 193 346 135 475
Eesti elanikud 301 741 61 492 26 604 38 633 90 187 84 825
väliskülastajad 500 186 317 647 17 877 10 853 103 159 50 650
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 38 46 32 22 34 26

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.09.2017. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuukokkuvõtte 19 tööpäevaga. Statistikatöö „Majutustegevus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.