Septembri tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 115

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta septembris 4% rohkem toodangut kui eelmise aasta septembris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Septembris toodeti töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Pooltes tööstusharudes oli septembris toodangu maht eelmise aasta sama kuuga võrreldes suurem. Maht kasvas eelkõige puittoodete, toiduainete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemise tõttu. Toodang suurenes märgatavalt ka ehitusmaterjalide tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete tootmises ja mööblitootmises.

Välisturule müüdi septembris kaks kolmandikku kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta septembriga võrreldes vähenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 1%, müük kodumaisele turule suurenes 6%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta septembris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 2% rohkem toodangut kui eelmisel kuul.

2016. aasta septembriga võrreldes toodeti elektrit 20% vähem ja soojust 10% rohkem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2008 – september 2017

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, september 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 2,3 1,5 4,0
Energeetika -5,0 -15,3 -15,3
Mäetööstus 19,4 27,4 30,0
Töötlev tööstus 1,9 1,6 4,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 4,9 15,0 17,8
toiduainete tootmine -0,2 7,4 9,6
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 9,1 -4,0 -1,4
metalltoodete tootmine 1,8 7,9 11,8
elektriseadmete tootmine 6,6 14,8 19,0
mööblitootmine -0,4 -7,6 -4,0
mootorsõidukite tootmine 8,8 14,7 17,4
ehitusmaterjali tootmine 0,4 11,7 14,5
masinate ja seadmete tootmine -0,4 2,7 6,3
tekstiilitootmine 3,7 -0,1 2,9

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.10.2017, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.10.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Jaanika Tiido
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 8422

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).