Novembri tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 2

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta novembris 3% rohkem toodangut kui 2016. aasta novembris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Novembris toodeti töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, toiduainete, masinate, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes märgatavalt ka mootorsõidukite tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete tootmises.

Välisturule müüdi novembris 67% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta novembriga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 4% ja müük kodumaisele turule 9%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta novembris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 1% vähem toodangut kui eelmisel kuul.

2016. aasta novembriga võrreldes toodeti elektrit 9% ja soojust 11% vähem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2008 – november 2017 (2010 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud andmetela
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelb
KOKKU -1,4 2,7 2,7
Energeetika -0,9 -9,5 -9,5
Mäetööstus -0,5 9,7 9,7
Töötlev tööstus -0,7 4,0 4,0
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -1,8 1,4 1,4
toiduainete tootmine -1,0 1,7 1,7
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -0,4 -14,2 -14,2
metalltoodete tootmine -4,7 11,3 11,3
elektriseadmete tootmine -2,3 7,5 7,5
mööblitootmine -2,0 -0,7 -0,7
mootorsõidukite tootmine 0,9 21,9 21,9
ehitusmaterjali tootmine 2,7 10,8 10,8
masinate ja seadmete tootmine 3,6 34,7 34,7
tekstiilitootmine 1,5 -4,2 -4,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.12.2017, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.12.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Jaanika Tiido
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 8422

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).