Novembris suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

pressiteade nr 3

Eesti majutusettevõtetes peatus 2017. aasta novembris 236 000 sise- ja välisturisti, mida on 10% enam kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 139 000 välis- ja 97 000 siseturisti. Välisturiste peatus majutusettevõtetes 7% rohkem kui 2016. aasta novembris, siseturiste oli 13% enam. Enamikust Euroopa Liidu riikidest tuli rohkem turiste. Samuti saabus rohkem turiste Venemaalt ja Aasia riikidest. Soome turiste, keda peatus majutusettevõtetes 42% välisturistide üldarvust, oli 7% vähem kui 2016. aasta novembris.

104 000 turisti ehk kolm neljandikku majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus Tallinna majutusettevõtetes. Populaarsuselt järgmised sihtkohad olid Pärnu ja Tartu, kus peatus vastavalt 7% ja 6% majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest. Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes peatus 5% välisturistidest. 61% välisturistidest oli puhkusereisil ja 30% tööreisil, ülejäänutel oli Eestis käimiseks muu põhjus.

41% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Nendest 60% olid puhkuse- ja 28% tööreisil. Harju maakonnas peatus 28%, Pärnu ja Tartu maakonnas kummaski 15% ning Ida-Viru maakonnas 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest.

Novembris pakkus teenust 968 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 46 000 voodikohta. Täidetud oli 42% tubadest ja 31% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis novembris keskmiselt 38 eurot – kaks eurot rohkem kui aasta varem samal kuul. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 46, Tartu maakonnas 36, Ida-Viru maakonnas 31 ja Pärnu maakonnas 26 eurot.

Majutamine piirkonniti, november 2017
Kokku Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 968 206 56 104 285 317
Toad 20 037 8 531 1 209 1 478 4 487 4 332
Voodikohad 46 309 18 349 2 601 3 744 11 208 10 407
Tubade täitumus, % 42 56 49 22 34 28
Voodikohtade täitumus, % 31 43 41 17 25 20
Majutatud 236 050 133 693 17 505 11 042 37 872 35 938
Ööbimised 432 579 237 681 32 246 18 687 82 799 61 166
Eesti elanikud 161 195 43 495 18 520 14 912 42 132 42 136
väliskülastajad 271 384 194 186 13 726 3 775 40 667 19 030
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 38 46 31 30 26 32

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus“, mille esitamise tähtaeg oli 10.12.2017. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuukokkuvõtte 16 tööpäevaga. Statistikatöö „Majutustegevus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Täpsem teave:
Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.