Jaanuari tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 25

Tööstusettevõtted tootsid 2018. aasta jaanuaris 8% rohkem toodangut kui eelmise aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes mäetööstuses ja energeetikas.

Jaanuaris toodeti töötlevas tööstuses 10% rohkem toodangut kui 2017. aasta samal kuul. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, elektroonikaseadmete ja toiduainete tootmise suurenemine. Toodang suurenes märgatavalt ka metalltoodete tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang mööblitootmises.

Välisturule müüdi jaanuaris 68% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2017. aasta jaanuariga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 10% ja müük kodumaisele turule 19%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2018. aasta jaanuaris tööstuses kokku 2% ja töötlevas tööstuses 1% rohkem toodangut kui eelmisel kuul.

2017. aasta jaanuariga võrreldes toodeti elektrit 10% vähem ja soojust 12% rohkem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – jaanuar 2018<br>(2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2018
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 1,9 7,6 7,6
Energeetika 4,2 -2,5 -2,5
Mäetööstus 2,3 -0,5 -0,5
Töötlev tööstus 1,4 10,4 10,4
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 6,9 11,8 11,8
toiduainete tootmine 0,0 6,8 6,8
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -1,9 12,6 12,6
metalltoodete tootmine -0,4 10,2 10,2
elektriseadmete tootmine -6,3 -0,4 -0,4
mööblitootmine 2,6 -1,3 -1,3
mootorsõidukite tootmine -1,6 18,1 18,1
ehitusmaterjali tootmine 7,8 19,8 19,8
masinate ja seadmete tootmine 14,0 21,1 21,1
tekstiilitootmine 2,4 0,5 0,5

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.02.2018, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.02.2018. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).