Mullu suurenes nii reisiliiklus kui ka kaubavedu sadamate kaudu

pressiteade nr 32

Eesti sadamates teenindatud sõitjate arv suurenes 2017. aastal varasema aastaga võrreldes rahvusvahelistel vedudel 3%, riigisisestel vedudel 7% ning sadamate kaubamaht tonnides kasvas 3%, teatab Statistikaamet.

Möödunud aastal kasutas Eesti sadamate teenuseid rekordarv reisijaid. 2017. aastal väisas rahvusvahelistel vedudel Eesti sadamaid ligi 10,9 miljonit sõitjat, mis on 3% enam kui 2016. aastal. Kasvu mõjutas enim pidev sõitjate arvu suurenemine Eesti ja Soome vahelistel laevaliinidel. Neil vedudel ulatus sõitjate arv 9 miljonini. Soomest saabus laevadega 160 000 sõitjat enam ning Soome lähetati sadamatest 114 600 sõitjat enam kui 2016. aastal. Eesti ja Rootsi vahelistel liinidel veeti 1,3 miljonit ehk varasema aastaga võrreldes 7% enam sõitjaid. Ristluslaevadega saabus Eestisse üle 592 300 merereisija ehk 19% rohkem kui aasta varem. Rahvusvahelistel vedudel sõitis kolm reisijat neljast Eesti laevadega.

Eesti sadamatesse saabus välisriikidest 2016. aastaga võrreldes 1% vähem reisilaevu (sh reisi-veeremilaevu) ehk ligi 6170 ning 326 ristluslaeva (2016. aastal 285). Rahvusvahelistel laevaliinidel teenindati sadamates ligi 2 miljonit sõidukit (v.a transiitsõidukid), neist 71% olid sõiduautod ning 26% veoautod ja haagised.

Peamistel Eesti-sisestel laevaliinidel oli sõitjaid ligi 2,4 miljonit ehk 7% enam kui 2016. aastal. Neil liinidel tehti ka 899 laevareisi rohkem kui 2016. aastal (aastal 2016 oli neid üle 15 200 ja aastal 2017 üle 16 100). Peamistel Eesti-sisestel laevaliinidel teenindati ligi 1,02 miljonit sõidukit ehk 85 700 sõidukit enam kui 2016. aastal.

Eesti sadamates käideldi 2017. aastal 34,8 miljonit tonni kaupa, seda on 3% ehk 1,2 miljonit tonni enam kui aasta varem. Laevade lastimine (kauba laevale laadimine sadamas) moodustas 2017. aastal sadamate kaubamahust 23,5 miljonit tonni ja lossimine (kauba laevalt maha laadimine sadamas) 11,3 miljonit tonni. Kaupu lastiti 4% ja lossiti 2% rohkem kui 2016. aastal. Välismaalt saabus Eesti sadamatesse 114 kaubalaeva enam kui 2016. aastal. Kaubalaeva keskmine kogumahutavus oli 11 100.

Transiitkauba vedu sadamate kaudu vähenes aastaga 1% ja ulatus 17,9 miljoni tonnini. Transiitkaupa lastiti 12,7 miljonit tonni ja lossiti 5,1 miljonit tonni. Transiitkaubana käideldi sadamates enim rafineeritud naftatooteid (11,4 miljonit tonni), kuid nende vedu vähenes aastaga 5%. Kemikaalide ja keemiatoodete vedu transiitkaubana ulatus 4,7 miljoni tonnini, kasvades aastaga 5%. Peale transiitkauba veeti sadamate kaudu välismaale 10,7 miljonit tonni ja välismaalt saabus 6,2 miljonit tonni kaupa, mis on vastavalt 9% ja 10% enam kui 2016. aastal. Välismaale veeti sadamate kaudu enim koos transporditavaid kaupu (3,1 miljonit tonni) ning metsandus- ja metsavarumistooted (ligi 2,2 miljonit tonni). Välismaalt saabus sadamate kaudu Eestisse samuti enim koos transporditavaid kaupu (3,1 miljonit tonni) ning kaevandus- ja karjääritooteid (1,4 miljon tonni).

Merekonteinerite vedu sadamate kaudu suurenes aastaga 13% ja oli 2017. aastal ligi 230 400 TEU-d. Konteinereid veeti sadamate kaudu laevadega Eestist välja üle 111 900 TEU ning võeti sadamates vastu ligi 118 500 TEU-d.

Sõitjate ja kaupade vedu sadamate kaudu, 2010‒2017

Täpsem teave:

Piret Pukk
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9293

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (veetransport, veetransport veebruar 2018, veetransport IV kvartal 2017).