Augustis suurenes enim kaupade import

pressiteade nr 107

Kaupade eksport suurenes 2018. aasta augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 7% ja import 11%, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas kaubavahetuse kasvu mineraalsete toodete (kütuselisandid, mootorikütus) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (väetised) ekspordi ja impordi suurenemine.

2018. aasta augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 155 miljonit eurot (2017. aasta augustis 96 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid augustis Soome (17% kogu kaupade ekspordist), Rootsi ja Läti (mõlema osatähtsus 11%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Lätti mineraalseid tooteid (elektrienergia, kütuselisandid) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (toorpiim, õlu). Eksport suurenes enim Ameerika Ühendriikidesse (4 korda ehk 58 miljonit eurot), Saudi Araabiasse (13 miljonit eurot) ja Soome (12 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse kasvas enim elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) ja mineraalsete toodete, Saudi Araabiasse mineraalsete toodete ning Soome puidu ja puittoodete väljavedu. Enim kahanes eksport Venemaale (13 miljonit eurot), kuhu vähenes keemiatööstuse toodete (tihendussegud ja muud mastiksid) väljavedu.

Kaupadest eksporditi augustis kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (mõlemad moodustasid 15% kogu kaupade ekspordist), puitu ja puittooteid, mitmesuguseid tööstustooteid ning mehaanilisi masinaid (kõigi osatähtsus 9%). Enim kasvas mineraalsete toodete (28 miljonit eurot), mehaaniliste masinate (16 miljonit eurot) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (14 miljonit eurot) väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus hõlmas 2018. aasta augustis 71% kogu kaupade ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta augustiga võrreldes 4% kuid re-eksport 14%. Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete (elektrienergia, raske õli) ning puidu ja puittoodete (okaspuu paberipuit, vineer) eksport. Eesti päritolu toodete osatähtsus oli suurim puidu ja puittoodete (97%), mitmesuguste tööstustoodete, paberi ja pabertoodete ning taimsete rasvade ja õlide ekspordis (neis kõigis 92%). Eesti päritolu toodete väljavedu moodustas mineraalsete toodete ekspordist 71% ning keemiatööstuse tooraine ja toodete ekspordist 54%.

2018. aasta augustis imporditi kõige enam kaupu Soomest (12% kogu kaupade impordist), Leedust ja Venemaalt (mõlemast 11%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Leedust mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, Venemaalt mineraalseid tooteid ning keematööstuse toorainet ja tooteid. Kõige rohkem suurenes import Venemaalt (2 korda ehk 72 miljonit eurot), Valgevenest (4 korda ehk 26 miljonit eurot) ja Leedust (26 miljonit eurot), neist kolmest riigist suurenes enim mineraalsete toodete (kütuselisandid ja mootorikütus) import.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (16% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (13%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Enim suurenes mineraalsete toodete (91 miljonit eurot) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (23 miljonit eurot) sissevedu.

Väliskaubanduse ekspordi mahuindeks kasvas 2018. aastal augustis võrreldes 2017. aasta sama kuuga 6% ja impordi mahuindeks 4%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2017–2018
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2017 2018 muutus, % 2017 2018 muutus, % 2017 2018
KOKKU 8 416 9 355 11 9 810 10 701 9 -1 395 -1 345
Jaanuar 941 1 030 9 1 352 1 252 -7 -412 -222
Veebruar 974 1 113 14 1 075 1 203 12 -101 -90
Märts 1 182 1 137 -4 1 323 1 360 3 -141 -224
Aprill 1 029 1 190 16 1 214 1 360 12 -186 -170
Mai 1 151 1 240 8 1 305 1 442 11 -154 -203
Juuni 1 089 1 265 16 1 206 1 416 17 -117 -151
Juuli 942 1 194 27 1 130 1 325 17 -188 -130
August 1 109 1 187 7 1 205 1 342 11 -96 -155
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2018
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 187 100 7 KOKKU 1 342 100 11
EL-28 838 71 5 EL-28 1 013 75 2
Euroala 19 riiki 594 50 6 Euroala 19 riiki 738 55 5
EL-i välised riigid 349 29 13 EL-i välised riigid 329 25 57
1. Soome 202 17 6 1. Soome 161 12 7
2. Rootsi 136 11 -7 2. Leedu 143 11 22
3. Läti 125 11 8 3. Venemaa 141 11 -
4. USA 77 6 - 4. Saksamaa 134 10 -4
5. Leedu 73 6 4 5. Rootsi 111 8 -11
6. Saksamaa 72 6 6 6. Läti 110 8 5
7. Venemaa 69 6 -16 7. Poola 79 6 -3
8. Norra 53 4 5 8. Holland 72 5 0
9. Holland 43 4 -14 9. Hiina 54 4 5
10. Taani 32 3 26 10. Valgevene 34 3 -
Eksport ja import kaubajaotise järgi, august 2018
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 187 100 7 1 342 100 11 -155
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 91 8 0 132 10 2 -42
Mineraalsed tooted (V) 178 15 19 217 16 73 -39
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 67 6 25 117 9 24 -50
Kummi- ja plasttooted (VII) 37 3 -2 76 6 6 -40
Puit ja puittooted (IX) 113 9 11 49 4 24 64
Paber ja pabertooted (X) 31 3 10 21 1 -7 10
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 34 3 -1 62 5 3 -28
Metall ja metalltooted (XV) 91 8 -2 120 9 8 -29
Mehaanilised masinad (84) 103 9 19 133 10 5 -30
Elektriseadmed (85) 180 15 -3 172 13 -6 8
Transpordivahendid (XVII) 76 6 19 124 9 2 -48
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 35 3 12 31 2 12 5
Mitmesugused tööstustooted (XX) 108 9 0 33 2 -6 75
Muu 44 3 -2 57 4 -3 -13

Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. septembril 2018, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20. septembril 2018. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Mirgit Silla
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9198

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.