Septembris kaubavahetus suurenes

pressiteade nr 116

Kaupade eksport ja import suurenesid 2018. aasta septembris võrreldes eelmise aasta septembriga mõlemad 11%, teatab Statistikaamet. Enim mõjutas kaubavahetuse kasvu mineraalsete toodete (õlid, mootorikütus) ekspordi ja impordi suurenemine.

2018. aasta septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 76 miljonit eurot (2017. aasta septembris 70 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid septembris Soome (15% kogu kaupade ekspordist), Rootsi, Ameerika Ühendriigid ja Läti (kõigi osatähtsus 10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid, Lätti mineraalseid tooteid (elektrienergia, kütuselisandid) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (toorpiim, õlu). Eksport suurenes enim Ameerika Ühendriikidesse (104 miljonit eurot), Singapuri (33 miljonit eurot) ja Nigeeriasse (23 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse kasvas enim elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) ning Singapuri ja Nigeeriasse mineraalsete toodete väljavedu. Enim kahanes eksport Saksamaale (32 miljonit eurot) ja Rootsi (27 miljonit eurot).

Kaupadest eksporditi septembris kõige rohkem mineraalseid tooteid (18% kogu kaupade ekspordist), elektriseadmeid (16%) ning puitu ja puittooteid, (10%). Enim kasvas mineraalsete toodete (132 miljonit eurot) ning puidu ja puittoodete (12 miljonit eurot) väljavedu. Enim vähenes transpordivahendite väljavedu (28 miljonit eurot).

Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli 2018. aasta septembris kogu kaupade ekspordist 70%. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta septembriga võrreldes 10%, kuid re-eksport 12%. Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete (õlid, põlevkivikütteõli), elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) ning puidu ja puittoodete (puitgraanulid, kasepaberipuit) eksport. Eesti päritolu toodete osatähtsus moodustas kogu mineraalsete toodete väljaveost 56%.

2018. aasta septembris imporditi kõige enam kaupu Soomest (14% kogu kaupade impordist), Venemaalt (11%), Leedust ja Rootsist (kummastki 10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid ning metalli ja metalltooteid, Venemaalt ja Leedust mineraalseid tooteid, Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendid. Kõige rohkem suurenes import Venemaalt (72 miljonit eurot), Rootsist (27 miljonit eurot) ja Soomest (24 miljonit eurot). Venemaalt ja Soomest suurenes enim mineraalsete toodete (kütuselisandid ja mootorikütus) ning Rootsist elektriseadmete import.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (16% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (14%) ning mehaanilisi masinaid (10%). Enim suurenes mineraalsete toodete (110 miljonit eurot) ning mehaaniliste masinate (17 miljonit eurot) sissevedu. Enim kahanes transpordivahendite sissevedu (14 miljonit eurot).

Väliskaubanduse ekspordi mahuindeks kasvas 2018. aastal septembris võrreldes 2017. aasta sama kuuga 4% ja impordi mahuindeks 1%.

2018. aasta III kvartalis eksporditi kaupu 3,6 miljardi euro väärtuses ja imporditi 4 miljardi euro eest. Eksport kasvas III kvartalis 14% ja import 13% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kaubavahetuse puudujääk oli III kvartalis 371 miljonit eurot (2017. aasta III kvartalis 354 miljonit eurot). III kvartalis eksporditi kaupu 161 riiki ja imporditi 110 riigist. Tänavu 9 kuu jooksul (jaanuar-september) on kaupade eksport kasvanud 11% ning import 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2017–2018
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2017 2018 muutus, % 2017 2018 muutus, % 2017 2018
I–III kv KOKKU 9 536 10 594 11 11 001 12 030 9 -1 465 -1 435
I kvartal 3 096 3 280 6 3 750 3 816 2 -654 -536
Jaanuar 941 1 030 9 1 352 1 252 -7 -412 -222
Veebruar 974 1 113 14 1 075 1 203 12 -101 -89
Märts 1 182 1 137 -4 1 323 1 361 3 -141 -224
II kvartal 3 268 3 691 13 3 725 4 219 13 -457 -529
Aprill 1 029 1 189 16 1 214 1 361 12 -186 -171
Mai 1 151 1 235 7 1 305 1 444 11 -154 -209
Juuni 1 089 1 266 16 1 206 1 415 17 -117 -149
III kvartal 3 172 3 623 14 3 526 3 995 13 -354 -371
Juuli 942 1 195 27 1 130 1 324 17 -188 -130
August 1 109 1 188 7 1 205 1 353 12 -96 -165
September 1 121 1 241 11 1 191 1 318 11 -70 -76
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2018
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 241 100 11 KOKKU 1 318 100 11
EL-28 817 66 0 EL-28 1 036 79 4
Euroala 19 riiki 574 46 4 Euroala 19 riiki 724 55 1
EL-i välised riigid 425 34 39 EL-i välised riigid 282 21 41
1. Soome 188 15 1 1. Soome 181 14 15
2. Rootsi 130 10 -17 2. Venemaa 143 11 -
3. USA 127 10 - 3. Leedu 135 10 10
4. Läti 122 10 22 4. Rootsi 130 10 26
5. Saksamaa 76 6 -30 5. Saksamaa 121 9 -8
6. Venemaa 69 6 -11 6. Läti 107 8 -1
7. Leedu 66 5 5 7. Poola 82 6 -7
8. Holland 44 4 91 8. Holland 53 4 -21
9. Norra 44 4 -8 9. Hiina 48 4 -6
10. Singapur 33 3 - 10. Suurbritannia 44 3 23
Eksport ja import kaubajaotise järgi, september 2018
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 241 100 11 1 318 100 11 -76
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 90 7 -6 117 9 -6 -28
Mineraalsed tooted (V) 222 18 148 213 16 108 9
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 60 5 4 110 8 11 -50
Kummi- ja plasttooted (VII) 38 3 1 73 6 0 -35
Puit ja puittooted (IX) 130 10 10 46 3 10 84
Paber ja pabertooted (X) 28 2 -6 21 2 -7 7
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 35 3 -5 61 5 0 -26
Metall ja metalltooted (XV) 104 8 5 124 9 8 -21
Mehaanilised masinad (84) 96 8 0 136 10 14 -40
Elektriseadmed (85) 201 16 5 179 14 -4 22
Transpordivahendid (XVII) 67 6 -30 119 9 -10 -52
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 30 2 -12 27 2 -3 2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 99 8 -5 34 3 -2 65
Muu 44 4 16 58 4 13 -14

Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. oktoobril 2018, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 22. soktoobril 2018. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.