Oktoobris oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta eest

pressiteade nr 124

Tööstusettevõtted tootsid 2018. aasta oktoobris 2% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid kahanes mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti oktoobris 2% rohkem toodangut kui 2017. aasta samal kuul. Enam kui pooled tööstusharud ületasid oktoobris eelmise aasta sama kuu mahu. Toodangu mahu kasvu põhjustas eelkõige arvutite ja elektroonikaseadmete, mööblitootmise ning puidu töötlemise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektriseadmete ja metalltoodete tootmises. 

Välisturule müüdi oktoobris 68% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2017. aasta oktoobriga ekspordiks 8% ja koduturule 10%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti selle aasta oktoobris septembriga võrreldes tööstuses kokku 1% rohkem toodangut. Töötleva tööstuse toodang suurenes eelmise kuuga võrreldes 2%.

2017. aasta oktoobriga võrreldes vähenes elektritootmine 14%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – oktoober 2018 (2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2018 (%)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,8 4,0 1,7
Energeetika -3,4 4,1 4,1
Mäetööstus -0,5 -9,0 -9,0
Töötlev tööstus 1,6 5,0 2,3
puidu töötlemine ja puittoodete tootmine -2,7 3,8 1,3
toiduainete tootmine -1,2 0,5 -1,4
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -1,6 33,3 29,8
metalltoodete tootmine 0,8 -7,1 -10,0
elektriseadmete tootmine 5,9 -7,1 -10,5
mööblitootmine -1,1 8,0 4,0
mootorsõidukite tootmine 2,2 9,7 7,1
ehitusmaterjali tootmine 10,6 8,7 6,2
masinate ja seadmete tootmine 9,5 7,9 4,2
keemiatoodete tootmine -1,3 16,9 13,7

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.11.2018 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.11.2018. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 10 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine.