Oktoobris oli kaubavahetus rekordtasemel

pressiteade nr 131

Kaupade eksport suurenes 2018. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga 17% ja import 20%, teatab Statistikaamet. Esmakordselt ületas eksport 1,3 miljardi ja import 1,5 miljardi piiri. Enim mõjutas kaubavahetuse kasvu mineraalsete toodete (lahusti, mootorikütus, kütuselisandid, põlevkivikütteõli) ekspordi ja impordi suurenemine.

Oktoobris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,36 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,56 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 199 miljonit eurot, mis on 62 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aasta samal perioodil.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid oktoobris Soome (16% kogu kaupade ekspordist), Ameerika Ühendriigid (11%) ja Rootsi (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid ning  Rootsi puitu, puittooteid ja mitmesuguseid tööstustooteid. Eksport suurenes enim Ameerika Ühendriikidesse (110 miljonit eurot), Taani (22 miljonit eurot) ja Lätti (21 miljonit eurot). Ameerika Ühendriikidesse kasvas enim kommunikatsiooniseadmete, Taani põlevkivikütteõli ning Lätti elektrienergia väljavedu. Enim kahanes eksport Saksamaale (35 miljonit eurot).

Kaupadest eksporditi oktoobris kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (mõlema osatähtsus 17% kogu kaupade ekspordist) ning puitu ja puittooteid (11%). Enim kasvas mineraalsete toodete (140 miljonit eurot), elektriseadmete (39 miljonit eurot) ning puidu ja puittoodete (16 miljonit eurot) väljavedu. Enim vähenes transpordivahendite (24 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (16 miljonit eurot) väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli 2018. aasta oktoobris kogu kaupade ekspordist 72%. Kodumaist päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 19%, re-eksport 12%. Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete (lahusti, põlevkivikütteõli), elektriseadmete (kommunikatsiooniseadmed) ning puidu ja puittoodete (puitgraanulid, kasepaberipuit) eksport. Eesti päritolu toodete osatähtsus moodustas kogu mineraalsete toodete väljaveost 59%.

2018. aasta oktoobris imporditi kõige enam kaupu Soomest (12% kogu kaupade impordist), Leedust (11%), Saksamaalt ja Venemaalt (mõlema osatähtsus 10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid ja elektriseadmeid, Leedust ja Venemaalt mineraalseid tooteid, keemiatööstuse toorainet ja tooteid ning Saksamaalt elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Kõige rohkem suurenes import Venemaalt (71 miljonit eurot), Leedust (44 miljonit eurot) ja Soomest (30 miljonit eurot). Venemaalt, Leedust ja Soomest suurenes enim mineraalsete toodete (kütuselisandid ja mootorikütus) import.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (18% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (14%), mehaanilisi masinaid, transpordivahendeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning metalle ja metalltooted (kõigi osatähtsus 9%). Enim suurenes mineraalsete toodete (153 miljonit eurot), elektriseadmete ja mehaaniliste masinate (mõlemad 21 miljonit eurot) sissevedu.

Väliskaubanduse ekspordi mahuindeks kasvas 2018. aastal oktoobris võrreldes 2017. aasta sama kuuga 3% ja impordi mahuindeks 2%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2017–2018
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2017 2018 muutus, % 2017 2018 muutus, % 2017 2018
KOKKU 10 698 11 963 12 12 300 13 585 10 -1 602 -1 622
Jaanuar 941 1 032 10 1 352 1 253 -7 -412 -220
Veebruar 974 1 116 15 1 075 1 203 12 -101 -87
Märts 1 182 1 142 -3 1 323 1 361 3 -141 -220
Aprill 1 029 1 191 16 1 214 1 361 12 -186 -169
Mai 1 151 1 237 7 1 305 1 443 11 -154 -206
Juuni 1 089 1 267 16 1 206 1 414 17 -117 -146
Juuli 942 1 195 27 1 130 1 322 17 -188 -127
August 1 109 1 187 7 1 205 1 350 12 -96 -163
September 1 121 1 235 10 1 191 1 320 11 -70 -84
Oktoober 1 162 1 360 17 1 299 1 560 20 -137 -199
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2018
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus,% Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 360 100 17 KOKKU 1 560 100 20
EL-28 897 66 8 EL-28 1 206 77 11
Euroala 19 riiki 615 45 5 Euroala 19 riiki 865 55 8
EL-i välised riigid 463 34 39 EL-i välised riigid 353 23 69
1. Soome 214 16 9 1. Soome 193 12 19
2. USA 149 11 - 2. Leedu 176 11 33
3. Rootsi 141 10 1 3. Saksamaa 157 10 8
4. Läti 123 9 21 4. Venemaa 152 10 88
5. Saksamaa 74 5 -32 5. Rootsi 134 9 21
6. Leedu 69 5 3 6. Läti 126 8 -2
7. Venemaa 69 5 -17 7. Poola 92 6 9
8. Taani 58 4 60 8. Holland 68 4 -19
9. Norra 53 4 5 9. Hiina 54 3 27
10. Singapur 39 3 91 10. Suurbritannia 50 3 63
Eksport ja import kaubajaotise järgi, oktoober 2018
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 360 100 17 1 560 100 20 -199
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 102 7 -13 138 9 1 -36
Mineraalsed tooted (V) 225 17 - 283 18 118 -58
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 67 5 1 127 8 9 -60
Kummi- ja plasttooted (VII) 42 3 2 84 5 15 -42
Puit ja puittooted (IX) 146 11 12 54 3 15 93
Paber ja pabertooted (X) 32 2 9 25 2 5 6
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 35 2 -1 68 4 15 -34
Metall ja metalltooted (XV) 110 8 5 134 9 12 -24
Mehaanilised masinad (84) 111 8 12 144 9 17 -33
Elektriseadmed (85) 225 17 21 220 14 11 5
Transpordivahendid (XVII) 75 6 -24 140 9 -5 -65
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 39 3 11 37 3 17 2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 112 8 14 41 3 3 72
Muu 42 3 14 66 4 22 -24

Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. novembril 2018, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20. novembril 2018. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.