Novembris oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta eest

pressiteade nr 2

Tööstusettevõtted tootsid 2018. aasta novembris 8% rohkem toodangut kui 2017. aasta samal kuul, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid vähenes mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti novembris 8% rohkem toodangut kui 2017. aasta samal kuul. Enam kui pooled tööstusharud ületasid novembris eelmise aasta sama kuu mahu. Toodangu mahu kasvu põhjustas eelkõige arvutite ja elektroonikaseadmete, toiduainete tootmise ja puidu töötlemise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektriseadmete ja keemiatoodete tootmises. 

Välisturule müüdi novembris 68% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2017. aasta novembriga ekspordiks 11% ja koduturule 14%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2018. aasta novembris võrreldes oktoobriga tööstuses kokku 5% rohkem toodangut. Töötleva tööstuse toodang suurenes eelmise kuuga võrreldes 4%.

2017. aasta novembriga võrreldes vähenes elektritootmine 3%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – november 2018 (2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2018
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 4,5 7,9 7,9
Energeetika 5,4 11,9 11,9
Mäetööstus 6,1 -3,7 -3,7
Töötlev tööstus 3,8 8,1 8,1
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 6,1 13,3 13,3
toiduainete tootmine 5,8 7,5 7,5
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 8,1 43,2 43,2
metalltoodete tootmine 10,5 1,6 1,6
elektriseadmete tootmine 1,0 -7,1 -7,1
mööblitootmine 1,9 7,2 7,2
mootorsõidukite tootmine 6,0 12,5 12,5
ehitusmaterjali tootmine 0,8 5,5 5,5
masinate ja seadmete tootmine 1,3 1,2 1,2
keemiatoodete tootmine -10,9 -8,7 -8,7

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju, Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga,

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus, Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga,

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.12.2018 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.12.2018. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 7 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine.