Novembris majutusettevõtetes peatunud turistide arv vähenes

pressiteade nr 5

Majutusettevõtetes peatus 2018. aasta novembris kokku 235 000 sise- ja välisturisti, mis on 1% vähem kui 2017. aasta novembris, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta novembriga võrreldes suurenes sise- ja vähenes välisturistide arv.

2018. aasta novembris peatus majutusettevõtetes 129 000 välisturisti ehk 7% vähem kui aasta varem novembris. Lätist, Soomest ja Venemaalt saabus 2018. aasta novembris 83 000 turisti ehk 64% välisturistidest. Läti, Soome ja Venemaa turiste peatus majutusettevõtetes vastavalt 8%, 13% ja 5% vähem kui 2017. aasta novembris. Vähem turiste saabus ka mitmest teisest Euroopa riigist – Rootsist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Samas Hiinast saabunud turistide arv kasvas viiendiku võrra. 73% välisturistidest eelistas jääda ööbima Tallinna. Pärnu majutusettevõtetes peatus 8% ning Tartu linna ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes kummaski 6% välisturistidest. 60% välisturistidest olid puhkusereisil ja 31% tööreisil.

2018. aasta novembris peatus majutusettevõtetes 106 000 siseturisti ehk 9% rohkem kui 2017. aasta novembris. 57% siseturistidest olid puhkusereisil ja 30% tööreisil. Majutusteenuseid kasutanud siseturistidest peatus Harju maakonnas 29%, Tartu ja Pärnu maakonnas vastavalt 16% ja 14% ning Ida-Viru maakonnas 12%.

2018. aasta novembris pakkus külastajatele teenust 950 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 46 000 voodikohta. Täidetud oli 42% tubadest ja 31% voodikohtadest. 2018. aasta novembris maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 37 eurot ehk euro võrra vähem kui 2017. aasta novembris. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 44 eurot, Ida-Viru maakonnas 31 eurot, Pärnu maakonnas 29 eurot ning Tartu maakonnas 37 eurot.

Majutamine piirkonniti, november 2018
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 950 204 55 102 288 301
Toad 20 288 9 088 1 175 1 465 4 359 4 201
Voodikohad 45 907 19 681 2 534 3 609 10 087 9 996
Tubade täitumus, % 42 53 54 21 34 31
Voodikohtade täitumus, % 31 39 46 17 26 22
Majutatud 234 604 127 943 19 477 11 062 37 892 38 230
Ööbimised 427 941 230 517 34 755 18 911 78 619 65 139
Eesti elanikud 171 134 48 376 20 651 15 140 41 766 45 201
väliskülastajad 256 807 182 141 14 104 3 771 36 853 19 938
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 37 44 32 30 27 33

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.12.2018. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 18 tööpäevaga. Statistikatöö „Majutustegevus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.