Ehitushinnaindeksi tõus eelmisel aastal kiirenes nii aasta keskmise kui ka viimase kvartali võrdluses

pressiteade nr 8

Ehitushinnaindeks tõusis 2018. aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes 1,7%, teatab Statistikaamet. 2018. aasta IV kvartalis oli ehitushinnaindeksi muutus III kvartaliga võrreldes 0,8% ja 2017. aasta IV kvartaliga võrreldes 1,7%.

2017. aasta keskmisega võrreldes kallines tööjõud 4,0%, masinate kasutamine 2,6% ja materjalide hind 0,4%.

2018. aasta IV kvartalis oli ehitushinnaindeksi muutus III kvartaliga võrreldes 0,8% ja 2017. aasta IV kvartaliga võrreldes 1,7%. 2018. aasta III kvartaliga võrreldes mõjutas indeksit kõige enam tööjõu kallinemine, mis andis 75% kvartalimuutusest. 2017. aasta IV kvartaliga võrreldes andis tööjõu kallinemine indeksi tõusust üle kolmveerandi.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis 2018. aastal 2017. aasta keskmisega võrreldes 1,8%, sealhulgas kallines tööjõud 3,7%, masinate kasutamine 3,6% ja materjalide hind 0,3%.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus oli 2018. aasta IV kvartalis III kvartaliga võrreldes 1,0% ja 2017. aasta IV kvartaliga võrreldes 2,2%.

Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitiste gruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned. Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel. Otsekuludes arvestatavad ressursid jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal.

Ehitushinnaindeksi muutus, IV kvartal 2018
  III kvartal 2018 – IV kvartal 2018, % IV kvartal 2017 – IV kvartal 2018, %
KOKKU 0,8 1,7
tööjõud 2,2 3,9
ehitusmasinad 1,5 3,6
ehitusmaterjal 0,0 0,4
Eramuindeks 0,9 1,8
Korruselamuindeks 0,7 2,5
Tööstushooneindeks 1,0 1,1
Ametihooneindeks 0,8 1,7
Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi muutus, IV kvartal 2018
  III kvartal 2018 – IV kvartal 2018, % IV kvartal 2017 – IV kvartal 2018, %
KOKKU 1,0 2,2
tööjõud 2,3 4,4
ehitusmasinad 3,6 7,9
ehitusmaterjal -0,2 0,1

Statistikatöö „Ehitushinnaindeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Ülo Paulus
Juhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9242

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (IV kvartal 2018 ja 2018. aasta).