Statistikaamet otsustab rahvaloenduse meetodi aasta lõpus

pressiteade nr 10

Statistikaamet otsustab selle, kas 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus korraldatakse registripõhiselt, käesoleva aasta lõpus, praegu käimasoleva teise prooviloenduse tulemuste ja kvaliteedi põhjal.

Rahva ja eluruumide loendus on Vabariigi Valitsuse kinnitatud statistikatöö, mille meetodi ja kasutatavad allikad valib rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt Statistikaamet. Eesti Vabariigis toimub praegu loendusmomendiga 31. detsembril 2018 alanud teine prooviloendus ning selle tulemuste ja kvaliteedi põhjal otsustab Statistikaamet aasta lõpus loendusmeetodi.

2021. aasta rahva ja eluruumide loendus on plaanis korraldada esimest korda Eesti ajaloos vaid registriandmete põhjal. See tähendab, et otse inimestelt ei küsita midagi, tulemused saadakse riiklike andmekogude info alusel. Sellest ka loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Eesti on kümnes riik maailmas, kes korraldab registripõhist rahva ja eluruumide loendust. Seda on juba teinud Austria, Belgia, Holland, Island, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome ja Taani.

Et loendus õnnestuks, korraldab Statistikaamet kaks prooviloendust. Prooviloendused tehakse probleemkohtade väljaselgitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Esimene prooviloendus toimus 2016. aastal ja teine toimub 2019. aastal.

Loendusmeetodi võib iga riik vabalt valida, kuid see peab olema kvaliteedinõuete kohane. Statistikaametis on 2010. aastast tehtud metoodilisi ja infotehnoloogilisi eeltöid, et korraldada 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus registripõhiselt. Eestis on hea riiklike registrite süsteem, kus on andmed Eesti kõigi elanike kohta. Loomulik on kasutada neid andmeid rahvaloenduse korraldamisel, samuti muudes riiklikes statistikatöödes.

Loenduse korraldamisel teeb Statistikaamet koostööd vähemalt 24 registriga. Peale põhiliste registrite – rahvastikuregister, maa-ameti, maksu- ja tolliameti ning haigekassa registrid – kasutatakse ka teiste riiklike andmekogude teavet tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks.

Lõpliku otsuse loendusmeetodi sobivuse üle saab teha pärast seda, kui on lõppenud registripõhise loenduse metoodika arendustööd, mida testitakse teisel prooviloendusel 2019. aastal. Loe https://www.stat.ee/rahvaloendus

Täpsem teave:

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
Statistika levi osakond
Statistikaamet
tel: +372 625 9296
GSM: +372 506 1790