Tööstustoodangu maht möödunud aastal suurenes

pressiteade nr 14

Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted 2018. aastal 4% rohkem toodangut kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid vähenes mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti 2018. aastal kokku 4% rohkem toodangut kui 2017. aastal. Toodang ületas varasema aasta taset pooltes tööstusharudes. Toodangu mahu kasvu põhjustas eelkõige arvutite ja elektroonikaseadmete, puidu töötlemise ja toiduainete tootmise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektriseadmete, tekstiili ja mööbli tootmises.

Välisturule müüdi eelmisel aastal 67% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2017. aastaga võrreldes suurenes eksport 5% ja müük kodumaisele turule 8%.

Tööpäevadega korrigeeritud andmetel suurenes tööstustoodang 2018. aasta detsembris 2017. aasta detsembriga võrreldes 6%, sealhulgas suurenes töötleva tööstuse toodang 5%. Detsembris toodeti elektrit 13% vähem kui 2017. aasta samal kuul.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti tööstuses 2018. aasta detsembris võrreldes novembriga samas koguses toodangut. Töötleva tööstuse toodang suurenes eelmise kuuga võrreldes 1%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – detsember 2018 (2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, detsember 2018
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -0,1 3,4 5,8
Energeetika -3,7 12,5 12,5
Mäetööstus -9,2 -8,2 -8,2
Töötlev tööstus 1,5 2,6 5,3
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 0,5 7,1 9,7
toiduainete tootmine -1,8 0,1 2,1
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 10,0 35,8 39,3
metalltoodete tootmine -1,8 -6,4 -3,5
elektriseadmete tootmine -8,6 -19,3 -16,2
mööblitootmine 2,9 7,8 11,9
mootorsõidukite tootmine -4,6 -4,8 -2,5
ehitusmaterjali tootmine 2,4 3,6 6,0
masinate ja seadmete tootmine 1,4 14,6 18,7
keemiatoodete tootmine 34,0 17,3 20,3

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.01.2019, ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.01.2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 10 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine,