Statistikaameti juhtkonna liikmeks statistika levi alal saab Triin Küttim

pressiteade nr 15

Esmaspäeval, 11. veebruaril asub Statistikaameti statistika levi osakonna juhataja ametikohale seni Eesti Energia klienditeenuste kommunikatsioonijuhina töötanud Triin Küttim.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on tal hea meel, et Statistikaameti juhtkonnaga liitub inimene, kellel varasem töökogemus aitab kaasa ameti tegevuse ja pakutavate teenuste nähtavamaks muutmisele. „Statistikaameti missioon on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot. Meie põhisuund on pakkuda olulist teavet erinevatele huvirühmadele ning aidata muuta nende otsused ja ka elu paremaks. Oleme organisatsioonis teinud viimastel aastatel suuri muudatusi ja soovin, et avalikkus näeks senisest veel rohkem meie pakutavat väärtust. Triin Küttim on avatud ja julge rääkima asjadest nii nagu need on. Usun, et kasutades kõiki kaasaegseid sõnumite levitamise kanaleid suudab Statistikaamet senisest rohkem olla pildil ning seeläbi olla kaasatud ühiskonnas toimuvate protsesside kujundamisesse,“ rääkis Mägi.

Triin Küttim on varasemalt töötanud Eesti Energia AS-s klienditeenuste kommunikatsioonijuhina, kus tema vastutada oli energiamüügi- ja klienditeenuste valdkonna kommunikatsiooni koordineerimine kuuel Eesti Energia koduturul: Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis. Enne seda on ta töötanud kommunikatsiooniagentuuris Corpore, Maksu- ja tolliametis ning SA Archimedes.

„Minu töökogemus agentuuris andis mulle hea nägemuse sellest, mis toimub ja toimib Eesti meediamaastikul. Ettevõtte kommunikatsioonispetsialistina töötades olen saanud väärtuslikud õppetunnid sellest, kuidas asjad käivad suures organisatsioon. Usun, et minu kogemused, suur soov muuta oma tööga Eestit paremaks ning Statistikaameti töökas meeskond, aitavad ellu viia ameti ambitsiooni saada 2022. aastaks Euroopa kõige efektiivsemaks ja innovaatilisemaks usaldusväärse ning tarbijasõbraliku statistika tegijaks,“ lisas Küttim.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790