Eelmisel aastal kaubavahetus suurenes

pressiteade nr 18

Kaupade eksport suurenes 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 12% ja import 10%, teatab Statistikaamet. 2018. aasta kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete eksport ja import.

Eestist eksporditi eelmisel aastal kaupu jooksevhindades 14,4 miljardi euro väärtuses ja imporditi 16,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 2018. aastal 1,8 miljardit eurot, mis oli 69 miljoni euro võrra väiksem võrreldes 2017. aastaga. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel, kokkupandavad puitehitised) kaubavahetuses, suurim puudujääk oli transpordivahendite ning keemiatööstuse tooraine ja toodete kaubavahetuses.

Euroopa Liidu riikide osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2018. aastal 68% ja -impordis 78%. Eesti kaubavahetuse puudujääk teiste EL-i riikidega oli 2,8 miljardit eurot, mis oli 55 miljonit eurot väiksem kui 2017. aastal. Kaubavahetuses EL-i riikidega suurenes eksport 6% ja import 4%. Enam kasvas kaubavahetus EL-i väliste riikidega – eksport suurenes 27% ja import 37%. Eesti kaubavahetuse bilanss EL-i väliste riikidega oli ülejäägis üle ühe miljardi euro.

Nii nagu varasematelgi aastatel viidi Eestist 2018. aastal enim välja elektriseadmeid, nende osatähtsus Eesti koguekspordist oli 16%. Järgnesid mineraalsed tooted (15%) ning puit ja puittooted (11%). Ekspordi kasvu mõjutas peamiselt mineraalsete toodete (900 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (152 miljonit eurot) ning mehaaniliste masinate (131 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Enim vähenes 2018. aastal põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid 2018. aastal Soome (16% kogu kaupade ekspordist), Rootsi (11%) ja Läti (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Lätti mineraalseid tooteid ning  põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga suurenes kõige enam eksport USA-sse, Singapuri ja Soome. Enim vähenes eksport Rootsi, Hollandisse ja Venemaale.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli 2018. aastal kogu kaupade ekspordist 72%. Kodumaise päritolu kaupade väljavedu suurenes eelmise aastaga võrreldes 12%, re-eksport 11%. Enim kasvas Eesti päritolu mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, lahusti), puidu ja puittoodete (sh kase- ja männipaberipuit)  ning elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed) eksport. Eesti päritolu kaupade peamised sihtriigid olid Soome, Rootsi ja Saksamaa. Enim suurenes Eesti päritolu toodete väljavedu USA-sse ja Singapuri ning vähenes Rootsi.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid (15% kogu kaupade impordist), elektriseadmeid (14%), mehaanilisi masinaid, transpordivahendeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (kõigi osatähtsus 10%). Enim mõjutas impordi kasvu mineraalsete toodete (kasv 1 miljardit eurot), mehaaniliste masinate (kasv 208 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (kasv 168 miljonit eurot) sisseveo suurenemine.

Eestisse imporditi 2018. aastal kõige enam kaupu Soomest (13% kogu kaupade impordist), Saksamaalt ja Leedust (mõlema osatähtsus 10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid, Saksamaalt transpordivahendeid ja mehaanilisi masinaid ning Leedust mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga suurenes enim import Venemaalt (484 miljonit eurot), Valgevenest (342 miljonit eurot) ja Leedust (187 miljonit eurot), kust suurenes enim mineraalsete toodete sissevedu. Enim vähenes import Poolast ja Hollandist.

Eestist eksporditi kaupu 183 riiki ja imporditi 143 riigist. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne 139 riigiga. Suurim kaubavahetuse ülejääk tekkis kaubavahetuses Ameerika Ühendriikide, Norra ja Singapuriga. Suurim puudujääk oli kaubavahetuses Saksamaa, Leedu ja Poolaga.

2018. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Võrreldes 2017. aasta detsembriga suurenes eksport 6% ja import 7%. Enim mõjutas 2018. aasta detsembris ekspordi ja impordi kasvu mineraalsete toodete kaubavahetuse suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2017–2018
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2017 2018 muutus, % 2017 2018 muutus, % 2017 2018
KOKKU 2018 12 876 14 402 12 14 759 16 216 10 -1 884 -1 814
I kvartal 3 096 3 290 6 3 750 3 796 1 -654 -506
Jaanuar 941 1 033 10 1 352 1 253 -7 -412 -220
Veebruar 974 1 116 15 1 075 1 201 12 -101 -85
Märts 1 182 1 141 -3 1 323 1 342 1 -141 -201
II kvartal 3 268 3 694 13 3 725 4 147 11 -457 -453
Aprill 1 029 1 192 16 1 214 1 341 10 -186 -149
Mai 1 151 1 236 7 1 305 1 405 8 -154 -168
Juuni 1 089 1 266 16 1 206 1 402 16 -117 -136
III kvartal 3 172 3 601 14 3 526 3 979 13 -354 -378
Juuli 942 1 190 26 1 130 1 321 17 -188 -130
August 1 109 1 183 7 1 205 1 346 12 -96 -163
September 1 121 1 228 10 1 191 1 313 10 -70 -85
IV kvartal 3 339 3 817 14 3 758 4 295 14 -419 -477
Oktoober 1 162 1 363 17 1 299 1 553 20 -137 -190
November 1 173 1 390 18 1 251 1 450 16 -78 -60
Detsember 1 005 1 065 6 1 208 1 292 7 -204 -227
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2018
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aastaga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus eelmise aastaga, %
KOKKU 14 402 100 12 Kokku 16 216 100 10
EL-28 9 780 68 6 EL-28 12 617 78 4
Euroala 19 riiki 6 806 47 8 Euroala 19 riiki 9 074 56 4
EL-i välised riigid 4 622 32 27 EL-i välised riigid 3 599 22 37
1. Soome 2 288 16 10 1. Soome 2 088 13 1
2. Rootsi 1 574 11 -9 2. Saksamaa 1 694 10 6
3. Läti 1 377 10 17 3. Leedu 1 567 10 14
4. USA 929 6 - 4. Rootsi 1 420 9 11
5. Saksamaa 902 6 -3 5. Venemaa 1 414 9 52
6. Venemaa 875 6 -6 6. Läti 1 371 8 10
7. Leedu 789 5 4 7. Poola 979 6 -9
8. Norra 547 4 7 8. Holland 793 5 -9
9. Taani 451 3 25 9. Hiina 594 4 0
10. Holland 417 3 -12 10. Suurbritannia 431 3 15
Eksport ja import kaubajaotise järgi, 2018
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga, %
KOKKU 14 402 100 12 16 216 100 10 -1 814
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 153 8 -3 1 545 10 0 -392
Mineraalsed tooted (V) 2 164 15 71 2 473 15 71 -309
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 740 5 8 1 368 8 7 -628
Kummi- ja plasttooted (VII) 430 3 3 843 5 5 -413
Puit ja puittooted (IX) 1 531 11 11 564 4 16 967
Paber ja pabertooted (X) 363 3 5 268 2 -1 95
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 396 3 -1 673 4 1 -277
Metall ja metalltooted (XV) 1 139 8 8 1 458 9 13 -319
Mehaanilised masinad (84) 1 212 8 12 1 692 10 14 -480
Elektriseadmed (85) 2 279 16 3 2 228 14 1 50
Transpordivahendid (XVII) 900 6 0 1 672 10 -13 -772
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 416 3 6 380 2 11 36
Mitmesugused tööstustooted (XX) 1 205 8 7 397 3 -2 808
Muu 475 3 8 655 4 5 -180

Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. jaanuaril 2019, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 2. jaanuaril 2019. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.