Jaanuaris oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta eest

pressiteade nr 26

Tööstusettevõtted tootsid 2019. aasta jaanuaris 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja energeetikas, kuid vähenes mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti jaanuaris 4% rohkem toodangut kui 2018. aasta samal kuul. Enam kui pooled tööstusharud ületasid jaanuaris eelmise aasta sama kuu mahu. Toodangu mahu kasvu põhjustas eelkõige arvutite ja elektroonikaseadmete, toiduainete tootmise ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang puidu töötlemises ja metalltoodete tootmises.

Välisturule müüdi jaanuaris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2018. aasta jaanuariga ekspordiks 6% ja koduturule 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2019. aasta jaanuaris võrreldes detsembriga tööstuses kokku 1% rohkem toodangut. Töötleva tööstuse toodang jäi samale tasemele.

2018. aasta jaanuariga võrreldes suurenes elektritootmine 3% ja soojuse tootmine 30%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – jaanuar 2019 (2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2019
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,9 4,7 4,7
Energeetika 2,6 14,6 14,6
Mäetööstus 8,2 -1,2 -1,2
Töötlev tööstus -0,3 3,7 3,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -5,7 -3,2 -3,2
toiduainete tootmine 0,5 2,5 2,5
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1,0 37,4 37,4
metalltoodete tootmine -1,1 -3,4 -3,4
elektriseadmete tootmine 11,1 4,6 4,6
mööblitootmine -7,2 -0,8 -0,8
mootorsõidukite tootmine 1,2 2,1 2,1
ehitusmaterjali tootmine 13,0 17,5 17,5
masinate ja seadmete tootmine -4,9 -1,1 -1,1
keemiatoodete tootmine -11,8 6,2 6,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.02.2019 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.02.2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 11 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine.