Veebruaris oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta tagasi

pressiteade nr 37

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted veebruaris 4% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Toodang suurenes töötlevas tööstuses ja mäetööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Töötlevas tööstuses toodeti veebruaris 7% rohkem toodangut kui 2018. aasta samal kuul. Enam kui pooled tööstusharud ületasid veebruaris eelmise aasta sama kuu mahu. Kasvu põhjustas eelkõige toiduainete, arvutite ja elektroonikaseadmete tootmise ning puidu töötlemise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang teksttiilitööstuses ja keemiatoodete tootmises. 

Välisturule müüdi veebruaris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2018. aasta veebruariga ekspordiks 10% ja koduturule 3%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2019. aasta veebruaris võrreldes jaanuariga tööstuses kokku 1% vähem toodangut. Töötleva tööstuse toodang jäi samale tasemele.

2018. aasta veebruariga võrreldes vähenes elektritootmine 26% võrra ja soojuse tootmine 2%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2009 – veebruar 2019 (2015 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, veebruar 2019
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -1,1 4,4 4,4
Energeetika -13,9 -14,9 -14,9
Mäetööstus 1,3 7,5 7,5
Töötlev tööstus 0,5 7,1 7,1
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 6,4 4,6 4,6
toiduainete tootmine 0,1 5,9 5,9
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -4,6 24,1 24,1
metalltoodete tootmine 0,7 1,6 1,6
elektriseadmete tootmine 2,6 5,1 5,1
mööblitootmine 7,7 14,3 14,3
mootorsõidukite tootmine -2,6 0,6 0,6
ehitusmaterjali tootmine -9,5 6,2 6,2
masinate ja seadmete tootmine 15,4 26,5 26,5
keemiatoodete tootmine -14,4 -17,6 -17,6

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.03.2019 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.03.2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine,