Märtsis oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta tagasi

pressiteade nr 49

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted märtsis 2% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas ja mäetööstuses.

Töötlevas tööstuses toodeti märtsis 8% rohkem toodangut kui 2018. aasta samal kuul. Enam kui pooled tööstusharud ületasid märtsis eelmise aasta sama kuu mahu. Kasvu põhjustas eelkõige toiduainete, arvutite ja elektroonikaseadmete ning metalltoodete tootmise suurenemine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang puidu töötlemises. 

Välisturule müüdi märtsis 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2018. aasta märtsiga ekspordiks 7%, müük koduturule jäi samale tasemele.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti 2019. aasta märtsis võrreldes veebruariga nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstus 1% võrra rohkem toodangut.

2018. aasta märtsiga võrreldes vähenes elektritootmine 40% võrra ja soojuse tootmine 5%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, märts 2019
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,6 2,4 2,4
Energeetika 0,6 -25,2 -25,2
Mäetööstus -13,3 -14,7 -14,7
Töötlev tööstus 0,7 7,7 7,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -4,8 -3,5 -3,5
toiduainete tootmine 0,3 5,8 5,8
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1,3 28,2 28,2
metalltoodete tootmine 10,9 10,5 10,5
elektriseadmete tootmine -2,3 2,5 2,5
mööblitootmine 3,0 17,0 17,0
mootorsõidukite tootmine -2,3 3,2 3,2
ehitusmaterjali tootmine -0,1 18,9 18,9
masinate ja seadmete tootmine 7,8 23,4 23,4
keemiatoodete tootmine 14,7 7,0 7,0

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi korral on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika alus on küsimustik „Tööstus“, mille esitamise tähtaeg oli 17.04.2019 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine“, mille esitamise tähtaeg oli 11.04.2019. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 8 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Helle Bunder
Analüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9290

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine,