Statistikanõukogu esimeheks valiti Urmas Kaarlep

pressiteade nr 50

2. mail toimunud statistikanõukogu avaistungil valiti nõukogu järgmiseks esimeheks tunnustatud finants- ja juhtimiskonsultant Urmas Kaarlep.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütleb, et statistikanõukogu ülesanne on tagada riikliku statistika sõltumatus, statistika tegemise arusaadavus ja senisest rohkem kaasata avalikkust. „Nõukogul on oluline roll, et riiklik statistikaprogramm oleks kooskõlas otsuste langetamisega olulistes valdkondades ja riigis jätkuks null-bürokraatia põhimõtte rakendamine,“ lisas Mägi.

Statistikanõukogu esimehe Urmas Kaarlepi sõnul tuleb nõukogul riikliku statistika seaduse uuenduste kohaselt anda riikliku statistika tegijale andmehalduse koordineerimise soovitusi ja avaldada arvamust andmehalduse korralduse kohta, et riigis rakenduks ühekordse andmekorje põhimõte. „Tõesed andmed Eesti elu kohta on äärmiselt vajalikud ja peavad olema mugavalt kättesaadavad nii poliitikutele, ettevõtjatele kui ka üksikisikutele. Statistika peab jõudma senisest veel suurema hulga inimesteni. Andmete kogumist peab saatma arusaamine, kuidas see aitab kaasas meie ühiskonna paremale mõistmisele. Olulised võtmesõnad on väiksem halduskoormus, suurem andmete kvaliteet ja suurem andmete kogumise ning töötlemise efektiivsus,“ märkis Kaarlep.

Urmas Kaarlep on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusinsenerina ja kaitsnud magistrikraadi Estonian Business Schoolis (EBS). Kaarlep töötas aastatel 1993–2014 rahvusvahelises audiitor- ja konsultatsioonifirmas PricewaterhouseCoopers (PwC) tippjuhina. Alates 2014. aastast tegutseb Kaarlep rahvusvahelise juhtimis- ja finantskonsultandina. 2015. aasta septembris valiti ta Tallinna Sadama nõukogusse, kus ta täidab ka auditikomitee esimehe ülesandeid. 2016. aastast on Kaarlep ka EBS-i majandusteooria ja rahanduse õppetooli lektor ning kirjutab samas ülikoolis doktoritööd. Kaarlep on diplomeeritud executive coach.

Aprillis jõustus uus riikliku statistika seadus, mille kohaselt on statistikanõukogul 11 liiget. Statistikanõukogusse eksperte valides jälgitakse, et esindatud oleks statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, majanduse ja põllumajanduse asjatundjad. Nõukogus on nii era- kui ka avaliku sektori, teadusasutuste, valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ja erialaliitude esindajad. Nõukogu tööd juhib esimees ja koosseisu volituste tähtaeg on neli aastat.

Statistikanõukogu avaistungil osalejad fotol: 

(esireas)
Martin Helme – rahandusminister
Hede Sinisaar –  Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja, sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Kätlin Mandel – Keskkonnaministeeriumi juhtkonna nõunik, keskkonnaekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Eili Lepik – riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektori asetäitja,
Tuulikki Sillajõe ­– Statistikaameti peadirektori asetäitja

(tagareas)
Ülo Kaasik – Eesti Panga asepresident, Eesti Panga esindaja
Jaanus Kroon – Eesti Panga statistikaosakonna juhataja
Urmas Kaarlep – andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Marko Udras – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja, andmeesitajate ja tarbijate esindaja
Kristjan Küti – Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor, Andmekaitse Inspektsiooni esindaja
Sven Kirsipuu – Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, majandusekspert, tarbijate esindaja
Mart Mägi – Statistikaameti peadirektor, Statistikaameti esindaja
Toomas Kevvai – Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler, põllumajanduse ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja.

Statistikanõukogu avaistungil osalejad fotol

Statistikaamet on riigiasutus, mille põhiülesanne on pakkuda objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistikaameti eesmärk on kujuneda aastaks 2022 Euroopa kõige tõhusamaks ja uuenduslikumaks tarbijasõbraliku ning usaldusväärse statistika tootjaks.

Täpsem teave:

Tiina Nõmm
Kommunikatsioonispetsialist
Statistika levi osakond
Statistikaamet
Tel: +372 625 9101