Ettevõtlussektori müügitulu suurenes I kvartalis

pressiteade nr 66

Statistikaameti andmetel müüsid ettevõtted 2019. aasta I kvartalis kaupu ja teenuseid 14,8 miljardi euro eest, mida oli 7% rohkem kui aasta varem samal ajal.

2018. aasta I kvartaliga võrreldes suurenes müügitulu enamikul tegevusaladel, vaid kinnisvara ja mäetööstuse tegevusalal oli müügitulu väiksem. Enim suurenes müügitulu hariduse ning kutse-, teadus- ja tehnika tegevusalal. Suurima panuse sektori müügitulusse andsid kaubanduse ja töötleva tööstuse ettevõtted. Mõlema tegevusala müügitulu kasvas 6%.

Ettevõtete kulud olid eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 8%, sh tööjõukulud 10% suuremad. Nii hõivatute kui ka töötatud tundide arv kasvas aastaga 3%. Ettevõtlussektori tööviljakus müügitulu alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 31 800 eurot kvartalis ehk 4% rohkem kui aasta varem samal ajal.

2019. aasta I kvartalis investeerisid ettevõtted 756 miljonit eurot, mida on kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem samal ajal. Peamiselt investeeriti masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Ligi poole koguinvesteeringutest tegid töötleva tööstuse, veondus- ja laondus- ning kinnisvaraettevõtted.

2018. aasta I kvartaliga võrreldes suurenesid kõik investeeringud, neist enim investeeringud maasse ning masinatesse ja seadmetesse.

Statistika aluseks on küsimustik „Majandustegevus (kvartal)“, mille esitamise tähtaeg oli 21.04.2019. Statistikaamet avaldas kvartali kokkuvõtte 27 tööpäevaga. Statistikatöö „Ettevõtete kvartali majandusnäitajad“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on statistika andmebaasis investeeringud; tulud, kulud, kasum.