Eesti kaubavoogusid saab nüüd visualiseerida

pressiteade nr 70

Statistikaametil valmis rakendus, mis visualiseerib Eesti kaubavood ja annab seeläbi senisest parema ülevaate kaubavahetusest teiste riikidega.

„Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna – sellest põhimõttest lähtudes hakkasime väliskaubandusstatistika visualiseerimise vahendit looma,“ selgitas digiteenuste projektijuht Karl Annus. „Eesti kaubavahetuse tehingute maht ulatub paljudel juhtudel miljarditesse eurodesse ja enamikul meist on sellist summat raske endale ette kujutada. Rakendus joonistab kaubavood ekraanile ning aitab nende suuruse ja proportsiooni abil lihtsamalt hoomata kauba osatähtsust või väärtust kogu Eesti, valitud riikide või antud kaubagrupi kaubavahetuses,“ lisas Annus. Samuti saab eksporti ja importi kuvada maakaardil.

Rakendusest saab teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Tutvu rakendusega SIIN.

Foto: Ekraanilask

Kaupade visualiseerimiseks on kasutatud kombineeritud nomenklatuuri (KN), mida kasutatakse Euroopa Liidus väliskaubandusstatistikas ja tollimaksude määramisel. KN baseerub harmoneeritud süsteemil (HS), mis on kasutusel kogu maailmas.

Visualiseerimiseks kasutatavad andmed pärinevad statistika andmebaasi tabelitest VK10_1, VK10_2 ja VK10_3. Andmed uuenevad iga kuu pärast väliskaubanduse andmete avaldamist. Avaldamisaegadega saab tutvuda avaldamiskalendris.

Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Statistikaamet on riigiasutus, mille põhiülesanne on pakkuda objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistikaameti eesmärk on kujuneda aastaks 2022 Euroopa kõige tõhusamaks ja uuenduslikumaks tarbijasõbraliku ning usaldusväärse statistika tootjaks.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296; 506 1790