Noore statistiku preemia pälvis Papuna Gogoladze

pressiteade nr 80

Tänavuse Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia pälvis Papuna Gogoladze Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kaitstud magistritööga. Preemia eesmärk on innustada noori rakendama ja arendama statistikameetodeid.

Papuna Gogoladze kaitses Tartu Ülikooli majandusteaduskonna matemaatilise majandusteaduse õppekaval magistritööd „Gender Income Gap over Life-cycle: Cross-country Analysis“ (Sissetulekute sooline lõhe üle elutsükli: riikide võrdlev uuring“). Töö eesmärk oli analüüsida soolist sissetulekute lõhet Euroopas üle vanuserühmade. Uuringus kasutatakse Euroopa Liidu sissetuleku ja elutingimuste uuringu (European Union Statistics on Income and Living Conditions) andmeid aastast 2016. Analüüs hõlmab 23 Euroopa Liidu ja kahte mitte-EL riiki ning tulemused on laiendatavad vähemalt 16-aastastele isikutele. Uurimistöö valmis Euroopa Komisjoni rahastatud projekti „InWeGe – Income, Wealth and Gender" raames.

Konkursi hindamiskomisjoni esimehe Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe sõnul laekus konkursile 11 tööd. „Ka tänavu oli valiku tegemine keeruline, sest esikohale kandideerinud 4–5 tööd olid põneva teemapüstitusega ja võrdselt tugevad, seetõttu oli ka lõpliku paremusjärjestuse selgitamine väga tasavägine,“ tõdes Sillajõe.

Võidutöö juhendajad oli Jaanika Meriküll ja Jaan Masso Tartu Ülikoolist. Jaanika Meriküll märkis, et töö teema on üsna uudne – soolist palgaerinevust on palju uuritud, aga üsna vähe on uuritud kogutulude soolist erinevust. „Riigis, mille sooline palgalõhe on Euroopa Liidu suurim, ei saa sellise uurimistöö poliitilist tähtsust alahinnata. Kogutulude soolist erinevust oli keeruline analüüsida, seetõttu soovitasime hõlmata mitme riigi andmeid, et oleks võimalik analüüsida soolist sissetulekut eri vanuserühmades, sissetulekukategooriates ja soo mõju sissetulekute jaotusele,“ selgitas Meriküll.

Papuna Gogoladze tööga saab tutvuda Statistikaameti veebilehel. Võitja saab auhinnaks 500-eurose kinkekaardi.

Albert Pullerits oli 1921. aastal asutatud Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti statistikasüsteemi rajaja. Albert Pulleritsu nimeline noore statistiku preemia anti esimest korda välja 2011. aastal Eesti statistika 90 aasta juubeli puhul.

Preemia annab Papuna Gogoladzele üle Statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke, täna 21. juunil Tartu Ülikooli aktusel kell 13.00.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296; 506 1790